"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-03

Krister Stoor arbetar för urbefolkningars rättigheter i Arktiska rådet och University of the Arctic

NYHET "I kampen för en bättre miljö och ett bevarande av arktiska områden får man inte glömma de människor som bor där", säger Krister Stoor.

University of the Arctic är ett nätverk mellan cirka 125 universitet och organisationer som verkar i den arktiska regionen, Umeå universitet är en av medlemmarna. Via nätverket samarbetar forskare och aktivister för att rädda den arktiska regionen; man kämpar mot miljöförstöring och klimatförändringar och för en bättre levnadsstandard för de människor som lever i de arktiska områdena.

Krister Stoor, universitetslektor i Samiska vid Institutionen för språkstudier, är ordförande för UArctics urbefolkningskommitté. Kommitteens uppgift är att lyfta fram frågor som rör urbefolkningar i det arktiska området.

– Vi arbetar för att de deltagande organisationerna i University of the Arctic ska satsa på ökad utbildning för urfolk, ökade språkkunskaper och värnandet av traditionella kunskaper. Vi vill också att de hälsoproblem som finns bland många urfolk i Arktis uppmärksammas mer. I kampen för en bättre miljö och ett bevarande av arktiska områden får man inte glömma de människor som bor där, säger Krister Stoor.

Observerar arbetet i Arktiska rådet

Under åren 2011-2013 är Sverige ordförande i Arktiska rådet, en samarbetsorganisation bestående av representanter från länderna i den arktiska regionen: Danmark, Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, Sverige och USA, samt sex ickestatliga-organisationer: ICC (inuiter), RAIPON (ryska urfolk), GCI (Gwich’infolket vid Youkonfloden), AAC (Athabasker), AIA (Aleuter) och Samerådet. Organisationen verkar för en hållbar utveckling av området kring Arktis. Krister Stoor är UArctis observatör för urfolksfrågor vid Arktiska rådets möten.

– Det är viktigt att en så stor organisation som arktiska rådet inte glömmer bort urfolken, och jag hoppas verkligen att Sverige ska föregå som ett gott exempel i de här frågorna under sin ordförandetid.

Redaktör: Elin Andersson