"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-09-08

Kritisk till sanktionsavgifter vid överträdelser inom organisatorisk och social arbetsmiljö

NYHET Forskaren Johan Holm är kritisk till regeringens arbetsmiljöutredning om sanktionsavgifter som ett verktyg för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Han menar att sanktionsavgifter ska användas där det är lätt att konstatera att det har begåtts ett fel, annars kan det urholka förtroendet för systemet.

Text: Sofia Strömgren

– Sanktionsavgifter passar inte för genomdrivande av kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 (OSA). Risken är att arbetsgivarna inte förstår vilka krav de ska uppfylla för att slippa sanktionsavgift, att Arbetsmiljöverket inte använder sanktionsavgifterna och att domstolarna inte dömer ut dem. Det säger Johan Holm, doktorand i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen till tidningen Arbetarskydd.

Hela artikeln är publicerad i Arbetarskydd, en nyhetstidning om arbetsmiljö.

Johan Holm är universitetsadjunkt och doktorand i arbetsmiljörätt. I sin forskning undersöker han arbetsgivarens ansvar för att förebygga ohälsa och olycksfall samt ansvaret för rehabiliterande och reparativa åtgärder. Den 17 december försvarar han sin avhandling ”Ett hållbart arbetsliv: Arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering".

Som en del i arbetsmiljöstrategin för 2021–2025 har regeringen tillsatt en arbetsmiljöutredning. Utredningens uppdrag är att utreda tre delar i arbetsmiljöregelverket.
Läs mer om utredningen.