"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-12-13

Krönika av Mattias Marklund: Engagera dig!

NYHET Varför är det, enligt min mening, så ont om akademiker i samhällsdebatten? Universiteten i allmänhet, och Umeå universitet i synnerhet, sitter på en enorm kunskapsbank via dem som arbetar där.

Här kan man hitta expertis inom nästan alla områden som är av relevans för människors dagliga liv: miljöfrågor, religion, sociala strukturer, ekonomi, juridik, genusfrågor etc. Så varför ger sig inte dessa människor ut i engagerade skriverier inom sina respektive områden?

Debattformerna har förändrats sedan den tiden när ett fåtal experter gavs plats i den statliga televisionen för att lågmält och intellektuellt diskutera diverse samhällsfenomen, som exempelvis Vilhelm Mobergs berömda debatt med Olof Palme, ledd av P-O Enquist. Det ska jämföras med de möjligheter som finns idag, där en uppsjö debattprogram i olika TV-kanaler ställs mot dagstidningarnas debattsidor, Twitterinlägg, privata bloggar, Newsmill, Flashback etc. Vissa karakteriserar detta som kakofoni, andra som demokratisering. Kanske är båda klassificeringarna berättigade.

Detta mångfaldigande av debattmöjligheter har också lett till en betydande minskning i responstid; man förväntar sig att kommentarer och frågor ska bemötas inom ett ögonblick, inte sällan med en klipp-och-klistra-liknande känsla. Karikatyren är okunniga människor i högljutt samtal om sådant de inte har en aning om.

Här uppstår också det som jag tror gör det problematiskt för akademiker att ta sig fram i debattmyllret. Det traditionella, nära nog konservativa, anslaget inom den akademiska världen föreskriver en relativt långsam process och förväntas också ge djuplodade svar och frågor som är kollegialt förankrade.

Det här ställs givetvis i skarp kontrast till den karikatyr av den moderna debatten som jag målat upp innan. Jag tror och hoppas, och tycker mig också se, att pendeln svänger. Kanske har vi snart förmånen att befinna oss någonstans mellan de två ytterligheterna: elitstyrd debatt kontra polsk riksdag. Här skulle alla akademiker kunna göra en stor insats genom att delge sina kunskaper och bli involverade i debatten utanför universiteten. Så gör slag i saken, innan pendeln slagit över, och engagera dig!

Text: Mattias Marklund

Mattias Marklund är professor i teoretisk fysik på institutionen för fysik. Han uppmanar akademiker att ta mer plats i debattmyllret.

Redaktör: Anette Olofsson