"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-11-22

Kronisk muskelsmärta symtom på obalans i stressregleringen

NYHET Patienter med kronisk muskelsmärta reagerar annorlunda – i vissa fall mer, i andra mindre – på stress än friska personer. Det visar Nebojsa Kalezic i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 30 november. Förändringen beror troligtvis på obalans i den icke-viljestyrda delen av nervsystemet.

Individer med kronisk smärta i ländryggen, nacke-skuldra- eller nacke-käke-regioner kännetecknas av ändringar i aktiviteten av det icke-viljestyrda (autonoma) nervsystemet som bl. a. svarar för reglering av hjärtfrekvens, blodtryck, andning och svettning och för vår reaktion på stress.

Obalans i aktiviteten mellan de två olika delar av autonoma nervsystemet – de som svarar för ökning (sympatiska delen, ”gasen”) respektive minskning (parasympatiska delen, ”bromsen”) – av den totala aktiviteten upptäcktes hos patienter.

Till följd av detta kunde man konstatera t.ex. ökad hjärtfrekvens i vila hos de flesta, samt förhöjda men också dämpade reaktioner på olika typer av stress i vissa patientgrupper med mer uttalad smärta, jämfört med smärtfria personer. Friska personers reaktioner på smärtsam stimulering liknar de hos patienter med kronisk muskelsmärta.

Vissa typer av arbete kan förknippas med förekomst av muskuloskeletala besvär och autonoma rubbningar. Monotont och stressfullt arbete kan bland annat leda till tillfällig försämring av insulinfunktion, och stressande arbete kan kännetecknas av mer uttalade hälsobesvär och rubbningar i det autonoma nervsystemet.

I avhandlingsarbetet har aktiviteten i det autonoma nervsystemet främst hos patienter med smärta i ländryggen (t. ex. kotförkjutning, diskbråck eller ryggskott), nacke-skuldra (pisknärtsskador eller belastningsskador) och nacke-käke (pisksnärtsskador med symtom i käken) undersökts. Fynden kan eventuellt vara av betydelse för klinisk undersökning av dessa patientgrupper, samt för deras rehabilitering.

Trots stora resurser till forskning kring kronisk smärta och belastningsskador finns fortfarande relativt lite framgång i försöken att förstå uppkomstmekanismer samt i behandlingen eller rehabiliteringen av dessa komplicerade tillstånd.

För mer information, kontakta Nebojsa Kalezic på e-post Nebojsa.Kalezic@hig.se eller telefon 090-10 61 22, mobil 070-20 29 536.

Torsdagen den 30 november 2006 försvarar Nebojsa Kalezic, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, idrottsmedicin, Umeå universitet samt Belastningsskadecentrum, Högskolan i Gävle, sin doktorsavhandling med titeln Autonomic Reactivity in Muscle Pain – Clinical and Experimental Assessment. Svensk titel: Autonom reaktivitet vid muskelsmärta – klinisk och experimentell evaluering.

Disputationen äger rum kl. 10.00 i Stora Föreläsningssalen, Arbetslivsinstitut, Johan Bures väg 5, 907 12 Umeå. Fakultetsopponent är professor Stein Knardahl, Statens arbeidsmiljoinstitutt, Oslo, Norge.

Redaktör: Bertil Born