"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-04-21

Kropp och själv, en utställning om bildterapi

NYHET Kan man måla sig frisk? I utställningen "Kropp och själv. Om att uttrycka, utforska och utvecklas genom bildterapi", ger forskare och yrkesverksamma terapeuter en presentation av bildterapi, en behandlingsform som möter ett ökat intresse i Sverige.

Bildmuseet 30 april–15 maj 2005

Bildterapi är en metod för att stärka hälsa och behandla emotionella kriser – ett verktyg för att skapa mening, rehabilitera och reparera identitet. I bildterapi använder klienten konstnärliga material för att kommunicera med sig själv och med terapeuten. Behandlingsformen kan användas i olika syften och inom många olika områden. Ett syfte kan vara att väcka livslust, ett annat att förbättra kommunikation och öka självkännedom. Bildterapins syfte kan också vara psykoterapeutiskt – insikt och utveckling.

Utställningen visar autentiskt material av klienter som gått i bildterapi. Bildterapi är fortfarande en ung behandlingsform. Metoden lanserades i Sverige på 1960-talet när konstnärer, arbetsterapeuter, lärare och andra som utbildat sig utomlands började använda bildskapande i psykiatrisk vård och i specialundervisning.

Idag finns landets enda bildterapeut-utbildning på högskolenivå vid Umeå universitet. Från och med i år ges utbildningen som ett magisterprogram, en påbyggnadsutbildning inom vård och socialt arbete för redan yrkesverksamma. Vid Umeå universitet pågår också flera forsknings- och utvecklingsprojekt kring bildterapins betydelse för upplevelse av identitet och hälsa.

Vid pressvisningen medverkar Birgitta Englund, leg. arbetsterapeut, bild- och gestaltterapeut och kursansvarig för Masterutbildningen i bildterapi vid Umeå universitet och bildterapeut Lena-Marie Holmgren. I samarbete med Bildterapeututbildningen, Umeå universitet och Bildterapiföreningen i Norrland (BiN).

Programverksamhet

I anslutning till utställningen anordnas ett intensivt program med föreläsningar och öppna workshops där den intresserade bland annat kan prova på bildterapi under professionell ledning. Läs mer

Vernissage

Lördagen den 30 april kl 14.00.

För mer information

Brita Täljedal, intendentbrita.taljedal@bildmuseet.umu.se
090-786 96 32

Monica von Stedingk, informationsansvarigmonica.von.stedingk@bildmuseet.umu.se
090-786 56 08

Redaktör: Helena Vejbrink