"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-19

Kultur- och medievetenskaper fördjupar samarbetet med University of Wollongong.

NYHET Denna vecka befinner sig representanter från Institutionen för kultur- och medievetenskaper i Australien. Tillsammans ska prefekt Kerstin Engström, Hans Wiechel och Jonas Eriksson Ström från journalistutbildningen undersöka förutsättningarna för ett fördjupat samarbete universiteten emellan. Ett samarbete som skulle kunna innebära spännande möjligheter för såväl forskare som studenter.

Samarbetet mellan Umeå universitet och University of Wollongong har pågått sedan 1999. Personal från Wollongong har besökt Umeå och vice versa. 

– Under det senaste året har studenterna på journalistutbildningen börjat samarbeta med studenter i Wollongong i olika uppgifter. Med detta besök hoppas jag kunna vidga samarbetet till att på sikt innefatta fler av våra ämnesområden inom utbildning och forskning. Jag ska försöka hitta fler gemensamma beröringspunkter inom våra olika ämnen, forskning och seminarieverksamhet. Universiteten har mycket gemensamt, både till storlek och förutsättningar säger Kerstin Engström.

Jonas Eriksson Ström och Hans Wiechel, som bägge undervisar på journalistutbildningen vid Umeå universitet, har också en målsättning med besöket.

– Jag ser fram emot att träffa studenterna och lärarna. Jag vill förstå vad de gör helt enkelt och hur de jobbar för att samarbetet oss emellan ska utvecklas säger Jonas Eriksson Ström.

Eventuella skillnader mellan länderna vad gäller medieklimat och ingång till journalistiken är också något som intresserar dem bägge.

– Journalistiken i västeuropa är sig ganska lik och på många sätt färgad av en Public Service anda. I andra delar av världen kan vi se nyansskillnader när det gäller till exempel etiska regler och form för skrivandet. Det ska bli spännande att se vad Australien har för ingång till journalistiken säger Hans Wiechel.

Samarbetet har genom University of Wollongongs andra samarbetspartners också kommit att innefatta ett tredje universitet, The Northern Arizona University. Studenter inom journalistik och media och kommunikation från dessa tre universitet samarbetar idag i projektet City Lives. Projektet syftar till att spegla livet i de tre städerna och vid journalistutbildningen i Umeå finns ideér på hur detta skulle kunna utvecklas framöver.

– Förutom att vi på sikt hoppas kunna få till ett utbyte där våra studenter kan läsa delar av terminer i Australien, och tvärtom, så vore det intressant att se ett samarbete kring temat urfolk. Detta är i allra högsta grad en gemensam nämnare för universiteten i detta projekt säger Hans och Jonas.

Samarbetet med Wollongong kommer att ingå i Umeå universitetets STINT ansökan om Strategic Grants, medel för att kunna jobba med strategier för internationalisering, förnyelse och utveckling. Svar på STINT-ansökan väntas senare under våren.

Läs mer om projektet City Lives här

Redaktör: Therese Högberg