"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-04-08

Kulturanalysprogrammet får bra betyg av Högskoleverket

NYHET Umeå universitets utbildning i kulturanalys får goda omdömen i Högskoleverkets utvärdering av landets kulturvetenskapliga utbildningar.

Högskoleverket har utvärderat landet kulturvetenskapliga högskole- och universitetsutbildningar, däribland Kulturanalysprogrammet vid Umeå universitet.

Utvärderarnas intryck av utbildningen är överlag positivt. "Programmet är väl upplagt med en tydlig progression. Lärarstaben har hög kompetens och tillräcklig kapacitet", skriver expertgruppen i sin sammanfattande bedömning.

Kulturanalysprogrammet vid Umeå universitet kombinerar teoretiska kunskaper med praktiska uppgifter och målet är att ge studenterna kvalificerad kunskap vad gäller mänskliga relationer samt värderings-, mångfalds-, integrations- och demokratifrågor.

Läs mer om kulturanalysprogrammet.Högskoleverkets utvärderingsrapport

För ytterligare information, kontakta gärna Bo Nilsson, biträdande prefekt vid institutionen för kultur- och medievetenskaper,
tel 090-786 99 62 eller e-post.

Redaktör: Helena Vejbrink