"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-12-04

Kulturellt perspektiv på contortatallen liv i Sverige

NYHET Redan på 1920-talet fanns det planer på att använda contortatall i Sverige. På 1970-talet blev det sedan verklighet. Efter det har debatterna återkommande avlöst varandra om dess vara eller icke vara.

Text: Per Melander

Sociala och estetiska värden har allt sedan 1970-talet använts mot contortan, något som har accentuerats över tid

I en nyligen publicerad artikel i form av en så kallad Fakta skog, som publiceras av Sveriges lantbruksuniveresitet (SLU), tas ett grepp om contortatallens liv i Sverige ur ett kulturellt perspektiv.

Två av författarna med anknytning till Umeå är Erland Mårald, idéhistoriker, Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet och Jörgen Sjögren, lektor, Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU.

Övriga medverkande är Jimmy Jönsson, forskare, Anna Tunlid, docent, båda vid Avdelningen för idé- och lärdomshis- toria, Lunds universitet och Örjan Kardell, forskare, Historiska institutionen, Uppsala universitet.

Läs artikeln här