"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-17

Kulturgeograf får Nordeas vetenskapliga pris

NYHET Emma Lundholm, Umeå universitet, får Nordeas vetenskapliga pris 2015. Hennes forskning om varför människor flyttar och betydelsen av en åldrande befolkning bidrar till den regionala utvecklingen i norr och har rönt stort intresse bland politiker, planerare, debattörer och lokala utvecklingsgrupper i flera kommuner och regioner.

I motiveringen till priset står bland annat: "Emma Lundholms forskning bidrar till debatten genom att belysa hur flyttningsmotiv, livsmönster, åldrande och familjenätverk förändrats och hur dessa också hänger samman och påverkar varandra. Genom att frilägga betydelsen av familjerelaterade drivkrafter för kvarboende och inflyttning i olika stora orter ger hennes forskning konstruktiva bidrag av betydelse för den regionala utvecklingen i norra Sverige."

Att flytta är viktiga händelser både för den enskilda personen och för orter och regioner. Vem som flyttar och vart har att göra med enskilda individers livssituation och historia, till exempel pensionären som väljer att bosätta sig i sitt fritidshus eller på sin födelseort eller ungdomar som behöver flytta för att utbilda sig. I olika studier har Emma undersökt långsiktiga konsekvenser av att människor flyttar.

– Flyttströmmarna sätter spår som inte bara påverkar kommuner eller orters storlek och åldersstruktur, utan också människors tillgång till lokala familjenätverk och potentialen för framtida återflyttare, säger Emma Lundholm. Eftersom det i första hand är unga som flyttar så påverkar flyttmönstret åldersstrukturen, både direkt och genom att fler barn kommer att födas på de orter dit personer i familjebildande ålder flyttar. Dessa regionala skillnader i befolkningens ålderssammansättning är avgörande för till exempel skatteunderlag och omsorgsbehov, men också den geografiska närheten till familjen kan vara viktig när en välfärdsstat som Sverige ska hantera utmaningen med en åldrande befolkning.

Emma Lundholm, född 1975, har publicerat flera arbeten i ledande internationella tidskrifter. Hon disputerade i november 2007 på en avhandling om den mellanregionala migrationens motiv och drivkrafter under de senaste decennierna. Under våren 2009 genomförde Emma Lundholm en post doc vid det internationellt erkända Oxford Institute for Ageing Research. Hennes vistelse skapade viktiga kontakter mellan forskare i Oxford och Umeå. Hon har också medverkat i att utveckla internationella forskningsnätverk och forskningssamarbeten.

Med sin metodologiska och ämnesmässiga bredd har Emma blivit en nyckelperson inom Umeå universitets starka forskningsområde ”Befolkning och åldrande”. Hon har en unik kompetens inom registerbaserad befolkningsforskning och har gett viktiga bidrag till såväl kulturgeografisk som tvärvetenskaplig forskning.

Emma Lundholms forskning har även fått uppmärksamhet i Dagens Nyheter och TV. Hennes forskning har speciellt intresserat mindre kommuner och kommuner med utflyttning, vilket visat sig i att Emma Lundholm inbjudits som talare till många lokala och regionala seminarier.

Emma Lundholm är verksam vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia samt Centrum för demografi och åldrandeforskning (CEDAR).

Nordeas vetenskapliga pris

Priset tilldelas forskare som gjort framstående insatser för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom framförallt samhällsvetenskaplig, rättsvetenskapliga och datavetenskapliga forskningsområden. Priset kan även omfatta forskning inom teknisk naturvetenskapliga fakulteten med inriktning på forskningsområden som kan vara aktuella om de bedöms ha relevans för bankverksamhet. Pristagaren skall genom sin forskning nått erkännande samt ha stor utvecklingspotential. Forskningen ska vara till gagn för regionen och bedömas ha relevans för bankens verksamhet.

Prissumman på 100 000 kronor delas ut vid Umeå universitets årshögtid den 17 oktober.

Porträttfoto för nedladdning

För mer information, kontakta gärna:

Emma Lundholm, institutionen för geografi och ekonomisk historiaTelefon: 090-786 71 72
E-post: emma.lundholm@umu.se

Redaktör: Eva Stoianov