"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-12

Kulturgeograf får pedagogiskt pris

NYHET Örjan Pettersson, lektor i kulturgeografi, får den samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2008. Priset på 25 000 kronor delas ut vid Umeå universitets vårpromotion den 31 maj.

I motiveringen står: ”Örjan har under sina år på institutionen varit en stor pedagogisk tillgång för studenterna, för kollegorna och för utbildningens utveckling. Det som gör honom till en god pedagog är framför allt hans genuina intresse för undervisning och för sina medmänniskor, både studenter och kollegor. I undervisningen är Örjan mycket drivande och håller genomtänkta föreläsningar, och utvecklar eget material och egna övningar som ständigt revideras och byts ut i takt med att forskning och samhälle förändras. Örjan har humor, integritet och stor kunskap inom kulturgeografi som forskningsfält och det ger honom förutsättningar för att vara den person och pedagog som han är och som han uppskattas för.”

Örjan Pettersson föddes 1969 i byn Vebomark utanför Skellefteå, och uppväxten på en mindre ort lade grunden för ett ihållande intresse för frågor som rör glesbygdens omvandling. År 1990 flyttade han till Umeå och påbörjade studier vid Umeå universitet. Intresset för samhällsplanering och regional utveckling medförde att han, inom ramen för samhällsvetarprogrammet, valde kulturgeografi och nationalekonomi som huvudämnen för sin examen.

1995 anställdes han vid Centrum för regionalvetenskap, och kort därefter påbörjade han sin forskarutbildning vid den kulturgeografiska institutionen. Efter disputationen 2002 anställdes han som forskare och lärare. Örjan Petterson undervisar på många olika nivåer främst inom områdena ekonomisk geografi, samhällsplanering och geografiska informationssystem (GIS). Han har tidigare varit studierektor, och är numera ansvarig för samhällsplanerarprogrammet.

Forskningen är inriktad mot regional utveckling med särskilt fokus på glesbefolkade områden och naturresursberoende. För närvarande forskar han om konsekvenser av åldrandeprocesser och förändrad servicetillgänglighet i glesbygden inom ramen för forskningprogrammet ”Ageing and living conditions” vid Centrum för befolkningsstudier, Umeå universitet. Han är verksam inom två av Umeå universitets starka forskningsområden; Befolkning – åldrande och livsvillkor samt Nordliga studier

Kontakta: Örjan Pettersson, kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, 090-786 60 66,
orjan.pettersson@geography.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson