"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-09

Kulturgeografer uppmärksammade i topprankad tidskrift

NYHET Rikard Eriksson och Urban Lindgren, institutionen för geografi och ekonomisk historia, har uppmärksammats för en artikel i Journal of Economic Geography. Artikeln visar att det är svårt att hävda att generell rörlighet mellan lokala arbetsmarknader bidrar till ekonomisk utveckling.– Det tycks snarare vara mer betydelsefullt för företag att kunna dra nytta av den kunskap som finns hos den lokala arbetskraften, säger Rikard Eriksson.

Rikard Eriksson och Urban Lindgren har tillsammans med Ron Boschma (Utrechts universitet, Nederländerna) skrivit artikeln "How Does Labour Mobility Affect the Performance of Plants? The Role of Relatedness and Geographical Proximity". Artikeln listades nyligen som en av de fem mest citerade artiklarna under 2011 av Journal of Economic Geography.
– Att så många intresserar sig för resultaten är ett bra bevis på att det bedrivs världsledande ekonomisk forskning vid institutionen, säger Rikard Eriksson, lektor vid institutionen för geografi och ekonomisk historia.

Typen av kompetens inom organisationer påverkar

Artikeln visar att sammansättningen av personalens samlade kompetens spelar en betydande roll för att förstå produktivitetsförändringar på en arbetsplats.
– Genom att tillskriva arbetskraften en central position visar våra analyser att en mix av kompetenser som kompletterar varandra bidrar mest till företags produktivitetsutveckling jämfört med en kunskapsmässigt homogent eller heterogent sammansatt arbetskraft. Är kompetenserna för lika blir det svårt att bidra med någonting nytt och är de för olika så kan lärande försvåras genom kommunikationsproblem. Då människor med olika men relaterade kompetenser kommer samman uppstår effektivast nya idéer som leder till ökad produktivitet, säger Rikard Eriksson.

Arbetskraftens erfarenhet och regionalt ursprung

Analyserna visar också att bilden av arbetsmarknadsrörlighetens ekonomiska effekter för företag inte blir fullständig genom att endast studera nettoflöden av arbetskraft. Istället är det av stor betydelse att skilja på vilka branscher den nya arbetskraften har erfarenhet från och om arbetskraften rekryteras inom samma lokala arbetsmarknad eller från andra lokala arbetsmarknader. I förhållande till inflöden av arbetskraft som antingen kommer från exakt samma eller från en helt annan bransch är det inflöden från relaterade branscher som är de mest gynnsamma.
– För att få till stånd en effektiv kunskapsspridning genom rörlighet får inte heller det kunskapsmässiga avståndet mellan den befintliga kompetensen och inflödet av ny kunskap vara för stort eftersom organisationer lättast tar åt sig ny kunskap som ligger nära den befintliga kunskapsbasen.

Relativa skillnader mellan branscher med avseende på teknologianvändning och rutiner, som gör att specifika kompetenser kan vara svåra att implementera i andra verksamheter, kan bidra till företagens förnyelsekraft om kompetensen rekryteras lokalt där det finns gemensamma platsspecifika rutiner.
– Väldigt lite tyder därför på att arbetskraftsrörlighet generellt har ett positivt ekonomiskt inflytande på företag, trots att det flitigt hävdas att ökad rörlighet ska främja ekonomisk tillväxt. Istället är det viktigt att ta hänsyn till hur väl arbetskraftens kompetens matchar företagens redan befintliga kompetens och de sociala aspekterna som är relaterade till mer långväga byten, säger Rikard Eriksson.

Foto: Överst Rikard Eriksson och Urban Lindgren

Länk till tidskriftens hemsida:
http://joeg.oxfordjournals.org

Länk till de mest citerade artiklarna med fria onlineversioner: http://www.oxfordjournals.org/our_journals/jnlecg/top_cited_papers.html

För mer information, kontakta gärna:

Rikard ErikssonInstitutionen för geografi och ekonomisk historia, samt gästforskare vid London School of Economics, UK
E-post: Rikard.Eriksson@umu.se
Telefon: +44 744 768 1027

Urban Lindgren, professor vid institutionen för geografi och ekonomisk historiaTelefon 090-7865539
E-post: Urban.Lindgren@umu.se

Redaktör: Eva Stoianov