"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-05-26

Kulturjournaliststudent får stipendium

NYHET Journalistiskt driv, språkligt säkra och fullödiga texter. Sara Wallin, programmet för kulturjournalistik, får 2010 års stipendium ur Vanni Tjernströms minnesfond.

– Jag blev överraskad, jätteglad och känner mig stolt, säger Sara,  som nu i sommar blir klar med sin utbildning på programmet för kulturjournalistik vid Umeå universitet.

"Sara Wallin har visat prov på ett både vetenskapligt och professionellt förhållningssätt till journalistik. Redan under utbildningen har Sara, genom journalistiskt driv och att skriva språkligt säkra och fullödiga texter, gjort ett gott journalistiskt arbete."

Så lyder delar av motiveringen till att Sara Wallin får 2010 års stipendium ur Vanni Tjernströms minnesfond på 5 000 kronor.

Stipendiet ur Vanni Tjernströms minnesfond delas i år ut för första gången. Det sker till en stipendiat i vardera Umeå och Kalmar för "utmärkt prestation i journalistik eller medieproduktion".

Vanni Tjernström tjänstgjorde under större delen av sitt yrkesverksamma liv som pressansvarig vid Nordiska Rådet i den svenska riksdagsförvaltningen. Hon disputerade 2001 vid den dåvarande Institutionen för kultur och medier vid Umeå universitet och var 2003 till 2009 universitetslektor och huvudlärare i journalistik vid Institutionen för samhällsvetenskaper vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

En av de frågor som Vanni Tjernström engagerade sig i var att öka de akademiska inslagen i journaliststutbildningen utan att karaktären av professionsutbildning skulle gå förlorad.

Kontakta gärna Sara Wallin Tel 070-264 29 86
E-post sarawallin@gmail.com