"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-06-12

Kungl Skytteanska Samfundets priser

NYHET Kungl Skytteanska Samfundet har vid sin årshögtid den 2 juni 2006 beslutat utse fem pristagare vid Umeå universitet. Priserna delas ut i samband med Umeå universitets årshögtid.

Priset till en yngre forskare vid den humanistiska fakulteten, Umeå universitet tilldelas fil. dr Erland Mårald, institutionen för historisk forskning. Erland Mårald disputerade år 2000 på avhandlingen ”Jordens kretslopp: Lantbruket, staden och den kemiska vetenskapen 1840–1910.” Hans forskning rör sig inom områdena idéhistoria och miljöhistoria och han har särskilt uppmärksammat miljödebatters historia. Han har sålunda skrivit om både Projekt Hallandsås och BT Kemi-skandalen samt om miljöbrottsbegreppets etablering. Hans arbeten, som har en tydlig tvärvetenskaplig karaktär visar hur den humanistiska forskningen kan ge viktiga vetenskapliga bidrag till debatten kring aktuella samhälls- och miljöproblem.

Priset till en yngre forskare vid den samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet tilldelas docent Jesper Stage, institutionen för nationalekonomi. Jesper Stage påbörjade sin forskarutbildning vid Niels Bohr institutet i Köpenhamn där han avlade en masterexamen 1998. Han övergick sedan till studier i nationalekonomi och disputerade vid Umeå universitet 2003. Jesper Stage är en kunnig teoretiker med stort intresse för empiriska tillämpningar. Hans vetenskapliga produktion karakteriseras av originella problemval, stor förtrogenhet med tillämpbara metoder samt föredömligt klara presentationer. Jesper Stage har redan en relativt omfattande internationell publicering.

Priset till en yngre forskare vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet tilldelas fil. dr Ann-Kristin Bergström, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Ann-Kristin Bergström, har haft en stark forskningsutveckling under de senaste åren och driver sedan 2003 ett eget projekt stött av Formas, där hon undersöker effekten av atmosfärens kvävedisposition på produktionsförhållandena i sjöar. Hon är också verksam i andra relaterade projekt. Hennes resultat som delvis har förändrat tidigare uppfattningar har fått starkt genomslag internationellt och förväntas påverka samhällets syn på kvävedisposition och på hanteringen av sjöarna som naturresurs.

Margareta och Eric Modigs pris till en skicklig forskare inom Umeå universitets medicinska fakultet tilldelas professor Gunilla Olivecrona, Umeå för hennes omfattande studier av grundläggande mekanismer för lipidomsättningen och särskilt lipidspjälkningen i kärlväggen. De studier Gunilla Olivecrona och hennes forskargrupp har utfört kan ge möjlighet att förebygga eller behandla sjukdomar orsakade av åderförkalkning, men också folksjukdomar som övervikt och typ II diabetes.

För att uppmuntra och stimulera konstärliga utbildningar i Norrland inrättades 1995 ett årligt pris om 30 000 kronor till en ung konstnär i avgångsklassen vid Konsthögskolan vid Umeå universitet. Samfundet har i år delat ut priset till Kamilla Levring.

För att uppmärksamma och uppmuntra framgångsrik forskning instiftade Skytteanska samfundet 1993 tre priser till yngre, framstående forskare vid humanistiska, samhällsvetenskapliga och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna vid Umeå universitet. Prissummorna är f.n. på 30 000 kronor vardera. Dessutom delar Skytteanska Samfundet ut Margareta och Eric Modigs pris på 100 000 kronor till en skicklig forskare inom Umeå universitets medicinska fakultet.

Redaktör: Carina Dahlberg