"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-06-01

Kungl. Skytteanska Samfundet har utsett åtta pristagare vid Umeå universitet

NYHET Kungl. Skytteanska Samfundet har vid sin årshögtid den 25 maj 2007 beslutat utse följande pristagare vid Umeå universitet. Priserna delas ut i samband med Umeå universitets årshögtid.

För att uppmärksamma och uppmuntra framgångsrik forskning har Skytteanska samfundet instiftat fyra priser till yngre, framstående forskare vid humanistiska, medicinska, samhällsvetenskapliga och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna vid Umeå universitet. Prissummorna är f.n. på 30 000 kronor vardera. Dessutom delar Skytteanska Samfundet ut Margareta och Eric Modigs pris på 100 000 kronor till en skicklig forskare inom Umeå universitets medicinska fakultet.

Priset till en yngre forskare vid den humanistiska fakulteten, Umeå universitet tilldelas fil. dr Lotta Vikström, institutionen för historiska studier. Lotta Vikström disputerade 2003 på en avhandling om inflyttningen till Sundsvall 1840-1892. I denna använde hon sig av det digitaliserade kyrkoboksmaterialet vid Demografiska databasen i Umeå. Lotta Vikström visar stor skicklighet och självständighet i sin forskning liksom förmåga till breddning och nyorientering. Hennes forskning har ett framträdande genusperspektiv. Efter avhandlingen har hon vidgat sitt forskningsområde till att också innefatta kriminalhistoria och studier av människors levnadsförlopp.

Priset till en yngre forskare vid den medicinska fakulteten, Umeå universitet tilldelas med.dr Niklas Arnberg, enheten för virologi vid institutionen för klinisk mikrobiologi. Niklas Arnberg disputerade 2001 i Umeå. Han har efter sin disputation utvecklat en självständig, produktiv och unik forskningsprofil inom ett etablerat forskningsfält. Han har på kort tid med anslag från bl.a.Vetenskapsrådet byggt upp en forskargrupp med egna doktorander och har under de senaste åren publicerat sina arbeten i de högst rankade tidskrifterna inom ämnet virologi.

Priset till en yngre forskare vid den samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet tilldelas fil. dr Jörgen Hellström, institutionen för nationalekonomi. Jörgen Hellström disputerade 2002 på avhandlingen ”Count Data Modelling and Tourism Demand”. Han har därefter publicerat ett antal arbeten inom områdena hälsoekonomi, industriell organisation, efterfrågeanalys samt finansiell ekonomi, vilka fokuserar på olika typer av risk samt på ekonometrisk metodutveckling. Jörgen Hellström är dessutom en uppskattad lärare och debattör.

Priset till en yngre forskare vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet tilldelas docent Ludvig Edman, institutionen för fysik. Ludvig Edman blev civilingenjör i teknisk fysik i Umeå 1996, och disputerade i fysik 2001. Därefter var han under tre år forskare i en mycket välkänd forskargrupp vid University of California varefter han återvände till Umeå. Ludvig Edman är idag en självständig forskare med hög produktivitet, som i Umeå har byggt upp området ”Organisk elektronik” med finansiering från Vetenskapsrådet.

Margareta och Eric Modigs pris till en skicklig forskare inom Umeå universitets medicinska fakultet tilldelas professor Lars-Erik Thornell, institutionen för anatomi för hans forskning om hjärtats retledningssystem framför allt för hans studier av de intermediära filamentens bindningsförhållanden till cellmembran och myofibriller. Han studier av desmin har skapat förståelse för dess roll vid hjärtsjukdom och de monoklonala antikroppar han utvecklat mot detta protein har haft stor betydelse för den internationella forskningen inom området. Lars-Erik Thornell har dessutom utfört omfattande skelettmuskelstudier.

Under innevarande år har Samfundet dessutom haft möjlighet att ur Margareta och Eric Modigs fond utdela två forskningsstipendier på 25 000 kronor vardera till professor Fatima Pedrosa Domellöf och docent Anders Behndig, båda verksamma vid institutionen för klinisk vetenskap/oftalmiatrik.

För att uppmuntra och stimulera konstärliga utbildningar i Norrland inrättades 1995 ett årligt pris om 30 000 kronor till en ung konstnär i avgångsklassen vid Konsthögskolan vid Umeå universitet. Samfundet har i år delat ut priset till Gustav Sparr.

Redaktör: Carina Dahlberg