"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-10

Kungl. Skytteanska samfundet prisar forskare inom utbildningsvetenskap

NYHET Lisbeth Lundahl, forskare vid Umeå universitet, får pris av Kungl. Skytteanska samfundet i Umeå. Priset kommer att delas ut vid Umeå universitets årshögtid den 19 oktober.

Lisbeth Lundahl disputerade i pedagogik vid Lunds universitet 1989 och antogs som docent i pedagogik vid Umeå universitet 1997. Sedan 2002 är hon professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, numera placerad vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. 

Lisbeth Lundahl är en av landets mest framstående utbildningsvetenskapliga forskare. I sin doktorsavhandling undersökte hon det svenska högerpartiets skolpolitik, och i ett efterföljande projekt studerade hon utbildningspolitiken hos LO och SAF.

Som professor i pedagogiskt arbete har Lundahls forskning kännetecknats av ett stort engagemang i frågor som rör barns och ungas utbildning och yrkesval. Med vetenskaplig skärpa och smittande entusiasm har hon lett stora studier om förändringar i skolans styrning med fokus på frågor om decentralisering, avreglering och marknadsinslag. 

Hennes forskning har rönt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt, och många av hennes artiklar har publicerats i ansedda internationella tidskrifter. Under perioden 2001–2011 var hon den forskare som erhöll mest forskningsanslag från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté.Lisbeth Lundahl har gjort sig känd som en framgångsrik forskningsledare och miljöbyggare. Hon leder forskningsprogrammet Ungas utbildning, karriärutveckling och välfärd vid Umeå universitet med ett tjugotal forskare och forskarstuderande. Dessutom leder hon själv eller tillsammans med kolleger en rad externfinansierade forskningsprojekt. Den forskargrupp som hon idag har ansvar för, har hon med stor kompetens, mycket värme och många skratt byggt upp under en dryg tioårsperiod. Hon är en mycket uppskattad handledare inom forskarutbildningen, och hon finner alltid tid att dela med sig av sin gedigna kompetens till kolleger.

Att så många av Lundahls doktorander efter sin examen har inlett framgångsrik forskningsverksamhet är ett gott betyg på den kvalitet som utmärker forskargruppens verksamhet.

 Lisbeth Lundahl har varit en drivande kraft i utvecklingen av lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning såväl lokalt vid Umeå universitet som nationellt och internationellt. Sedan tidigt 2000-tal har hon ett djupt personligt engagemang i akademisk grundutbildning och forskarutbildning, bland annat i rollen som vicerektor med ansvar för kvalitetsfrågor.

Hon har gjort stora insatser för att etablera det praktiknära och professionsinriktade forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete, och hon har varit drivande i samarbetet med Umeå kommun i uppbyggnaden av Lär- och forskningscentrum, en arena för frågor om skola, utbildning och forskning. 

Som exempel på hennes nationella och internationella engagemang kan nämnas att hon har varit generalsekreterare för EERA, European Educational Research Association, och att hon för närvarande är ledamot av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté.

Lisbeth Lundahl är på många sätt en förebild som forskare och forskningsledare. Hon kombinerar exceptionell kompetens med stort engagemang och mycket värme.

Kontaktuppgifter till Lisbeth Lundahl finns via personalkatalogen på:
http://www.umu.se/sok/personalkatalog

För ytterligare information kontakta gärna:

Ulf Wiberg, sekreterare för Kungl. Skytteanska samfundet
Tel: 090-786 5537, e-post: ulf.wiberg@geography.umu.se

Redaktör: Eva Stoianov