"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-03-24

Kungliga Skytteanska Samfundets pris till membrankemist

NYHET Naser Tavajohi har tilldelats Kungliga Skytteanska Samfundets pris 2021 till yngre forskare på teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet. Prissumman är på 20 000 kronor.

Text: Ingrid Söderbergh

– Vilken underbar överraskning det här är! Jag är ödmjuk över utnämningen och det var ett spännande ögonblick när jag fick veta att jag vunnit Kungliga Skytteanska Samfundets pris. Jag har väldigt gärna velat bli en självständig forskningsledare, bygga min egen forskargrupp, följa upp de idéer som jag tror har en positiv inverkan på våra liv, och det här priset antyder att jag kanske lyckats i någon mån, säger Naser Tavajohi, forskarassistent på Kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Juryns motivering till priset lyder:

Naser Tavajohi har på kort tid utvecklats till en självständig forskare och lyckats skapa en mycket framgångsrik forskargrupp i Umeå. Han disputerade i teknisk kemi 2015 vid universiteten vid Hanyang University i Korea och Calabria University i Italien (joint degree). Hans forskning rör utveckling av PVDF-membraner för fasseparation och andra tillämpningar. Han har genomfört två postdoktor-vistelser vid två olika universitet i Kina under år 2016-18, därefter rekryterades han till Umeå universitet på en forskarassistent-anställning. Han har 21 publikationer i framstående tidskrifter, varav åtta som sisteförfattare, och nio under 2020. Han har dragit in flera miljoner i stöd för forskningsapparatur och handleder en doktorand och två postdoktorer.”

Naser Tavajohi har forskat vid Umeå universitet i drygt två år och han har byggt upp en egen forskargrupp med hög kompetens inom membranvetenskap. Kompetensen i hans laboratorium är ett komplement till den tekniska kemikompetens som redan finns på Kemiska institutionen.

Industrisektorn är den näst största energikonsumtionssektorn efter bostäder och tjänster. Majoriteten av operationsprocesserna i industrierna har stora kostnader relaterade till separations- och reningsprocesser. Att ersätta högenergiintensiva enheter som destillation och avdunstning med lågenergiintensiva enheter som membran skulle minska den globala energianvändningen, utsläppen och föroreningarna.

I Naser Tavajohis laboratorium utvecklar man därför polymermembran som ska fungera som sådana lågenergiintensiva separationsenheter. Membranen har ett brett spektrum av tillämpningsområden till exempel inom bioraffinaderi, cementindustri, stålteknik, livsmedelsindustri och läkemedelsindustri.

– Jag tror på styrkan i samverkan för att nå banbrytande vetenskapliga resultat. Därför har jag under de senaste åren etablerat ett vetenskapligt nätverk både i Sverige och internationellt. Mitt laboratorium är medlem i Annex XVII (membrane process in biorefineries) in Industrial Energy-Related Technologies and Systems, som arbetar under Internationella energirådet tillsammans med 24 partners från sju olika länder. Dessutom är jag gruppledare inom Kemisk katalys- och separationsteknikplattformen i Bio4Energy-programmet.

 

Biografi

Naser Tavajohi föddes 1985 i Iran. Han erhöll en kandidatexamen och masterexamen i kemiteknik med ett särskilt fokus på separationsprocessen i Iran. Därefter fick han ett stipendium för att genomföra doktorandstudier i energiteknik (Hanyang University, Sydkorea) och kemiteknik (University of Calabria, Italien). Han erhöll dubbel doktorsexamen år 2015. Han har medverkat i ett patent för att producera membran som är registrerat i USA, EU, China, Japan och Korea. Efter doktorsexamen fortsatte han sin akademiska karriär som gästforskare och postdoktor vid flera laboratorier i Kina. År 2018 anställdes Naser Tavajohi som forskarassistent vid Umeå universitet.

Pressbild

 

För mer information, kontakta gärna:

Naser Tavajohi
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 61