Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kemiska institutionen

Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har över 200 anställda, varav 40-50 forskarstuderande. Institutionen bedriver framgångsrik forskning och undervisning som på många olika sätt berör viktiga vetenskapliga utmaningar och bidrar till utvecklingen mot ett samhälle som präglas av hållbarhet och god hälsa.

Forskning

Forskning vid Kemiska institutionen

Läs mer om forskningen vid Kemiska Institutionen

Samarbeta med oss

Samverka med oss....

Utbildning

Vår forskarutbildning

Är du intresserad av forskning i kemi? Här kan du läsa mer.

Nyheter

Industrin och universitet satsar på utfasning av PFAS
Publicerad: 20 jan, 2022

Ett kompetenscentrum bildas för samarbete om utfasning och hitta alternativ till miljöfarliga PFAS-kemikalier.

Tvärvetenskaplig forskning beviljas prestigefyllt bidrag från Vetenskapsrådet
Publicerad: 18 jan, 2022

30 forskningsmiljoner går till nanomediciska precisionsterapier för behandling av nedre luftvägsinfektioner.

Data science kan hjälpa miljöindustrier och energianvändare
Publicerad: 17 jan, 2022

Dong Wang har utforskat hur data science kan användas för bättre processtyrningsstrategier för miljöprocesser.

Om institutionen

Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har över...