"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-04-21

Kunskap kan minska etiopisk barnadödlighet

NYHET Närmare hälften av de barn som dör på den etiopiska landsbygden skulle överleva om de fick tillgång till hälso- och sjukvård och rent vatten. Den slutsatsen drar Anders Emmelin i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 24 april.

Torka och svält, sjuka barn och matköer i flyktingläger. Bilden av Etiopien som etsat sig fast i västvärldens medvetande är att naturkatastrofer ligger bakom att så många barn dör innan de har blivit fem år gamla. Men sanningen är att nästan hälften av de barn som dör på den etiopiska landsbygden skulle överleva om de fick samma möjligheter som barnen i städerna. Tillgång till rent vatten och möjlighet till vård är det som betyder mest.

Kunskapen om hälsoläget i ett land måste ligga till grund för planering av sjukvård och samhällsbyggnad. I ett land som Etiopien, där folkbokföringen fortfarande är bristfällig, kan registrering av ett begränsat urval av befolkningen utgöra ett viktigt underlag för statistik över dödlighet och dödsorsaker.

Det är sådan registrering som resultaten i denna avhandling bygger på. Sedan 1987 har Umeå universitet i samarbete med Addis Ababa universitet drivit en fältstation för att studera sjukdoms- och dödorsaksmönstret i nio landsbygdsbyar och en stad i centrala Etiopien. Avhandlingen fokuserar på barnens situation och visar på tydliga skillnader mellan stad och landsbygd i chanserna att överleva, en kunskap som i sig är nödvändig för planering av samhällets hälsoinsatser. Genom att dessutom ge föräldrar på landsbygden kunskap om de vanligaste dödsorsakerna och enkla förebyggande åtgärder såsom vikten av att koka dricksvattnet, kan barnens chanser att överleva ökas.

Anders Emmelin är uppvuxen i Lund, Skåne, men flyttade till Umeå redan 1977 för studier vid den då nystartade hälso- och miljövårdsutbildningen. Han är lärare, och sedan 1995 studierektor, vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi och folkhälsovetenskap. Han kan nås via mobiltelefon 070-203 47 59, eller e-post anders.emmelin@epiph.umu.se.

Fredag 24 april försvarar Anders Emmelin, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi och folkhälsovetenskap, sin avhandling med titeln ”Counted – and then? Trends in child mortality in an Ethiopian demographic surveillance site”.
Disputationen äger rum klockan 9.00 i sal 135, allmänmedicin, by. 3A, NUS. Fakultetsopponent är professor Tord Kjellström, Australian National University och Folkhälsoinstitutet.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-21131

Redaktör: Bertil Born