"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-01-24

Kunskap och kompetens i fokus på Kunskapsnoden

NYHET Den 30 januari arrangerar Umeå universitetet Kunskapsnoden som en del i de väletablerade Västerbottensveckorna på Grand Hôtel i Stockholm. Under kvällen presenteras tre miljöer med framgångsrika forskare och studenter.

Det är för sextonde året som Umeå universitet bjuder in till Kunskapsnoden – en mötesplats för dialog och samverkan. Årets tema är kunskapsförmedling och kompetensförsörjning.
– Umeå universitet arbetar för att våra forskares, lärares och studenters kunskap och kompetens ska komma till nytta för samhället i stort. Det kan handla om vidareutbildning och livslångt lärande likväl som forskning som kan bidra att lösa de stora samhällsutmaningarna. Samarbeten hjälper också oss att nå vårt högsta mål – hög kvalitet i forskning och utbildning. Under Kunskapsnoden kommer vi att berätta om vårt arbete. Jag ser fram emot många givande diskussioner tillsammans med våra inbjudna gäster, säger Agneta Marell, vicerektor för samverkan vid Umeå universitet.

På årets Kunskapsnod får besökarna ta del av föredrag av Anna Valtonen, rektor vid Designhögskolan, Peter Sköld, föreståndare för Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum), Lars Nyberg, föreståndare för Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI). Dessutom kommer Björn Larsson, koncernmarknadsdirektör för Swedbank, att berätta om den digitala spargrisen – ett studentsamarbete som Swedbank genomfört tillsammans med Designhögskolan. Under arrangemanget föreläser även Sara Öhrvall, alumn från Handelshögskolan vid Umeå universitet och chef för Bonnier R&D.

Seminariet avslutas med ett panelsamtal som leds av Sverker Olofsson, välkänd programledare och hedersdoktor vid Umeå universitet.
Bland de inbjudna gästerna finns företrädare för näringsliv, offentlig förvaltning, medier, politik och andra med intresse för kunskap, utveckling, forskning och utbildning.

Läs mer:

Region Västerbotten: Västerbotten på Grand Hôtel

Program

17.00 Mingel
17.30 Välkommen Framåt med Umeå universitet Lena Gustafsson - Rektor Kvällens moderator Sverker Olofsson - Programledare och hedersdoktor
17.45 Kunskapsförmedling och kompetensförsörjning med Umeå universitet Anders Fällström – Vicerektor för utbildning
17.50 Designhögskolan, en utbildningsmiljö i världsklass Anna Valtonen - Professor i industridesign och rektor vid Designhögskolan
18.00 Är spargrisen rund eller digital?
 Björn Larsson - Koncernmarknadsdirektör, Swedbank
18.10 Där hjärnan är huvudsaken, om hjärnforskning i Umeå Lars Nyberg - Professor i neurovetenskap och föreståndare för Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning
18.25 Arktis – i världens blickfång Peter Sköld - Professor i historia och föreståndare för Arktiskt Centrum vid Umeå universitet
18.40 Innovativ affärsutveckling i en föränderlig omvärld Sara Öhrvall - SVP Research & Development, Bonnier AB
18.50 Panelsamtal
Samtal under ledning av Sverker Olofsson

19.10–22.00  Västerbottensbuffé i Spegelsalen

Redaktör: Karin Wikman