"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-26

Kunskaps- och kompetensprov för vårdområdet provas ut i Umeå

NYHET Insikten om att betyg och högskoleprov är relativt grova urvalsinstrument för högskolestudier gör att Sveriges universitet och högskolor tillsammans med Högskoleverket ser sig om efter vassare instrument. Umeå och dess studenter är en av de orter som är med och utvärderar ett nytt områdesprov för utbildningar inom hela vårdområdet.

Högskoleverket arbetar med att utveckla s.k. områdesprov till olika utbildningsområden. Det prov som nu utprovas bland annat i Umeå är tänkt att användas för urval till utbildningar inom vårdområdet, dvs medicin, vård, odontologi, farmaceuter och veterinärmedicin. Syftet med arbetet är att utveckla ett urvalsinstrument som kan användas i stället för betyg och högskoleprov inom det som kallas alternativt urval. Liknande prov används idag i Australien och i vissa delstater i USA.

Innan Högskoleverket kan fatta beslut om att provet kan användas för antagning av sökande, måste provet utprövas. Utprövningen har till syfte att undersöka svårighetsnivåer, relevans och andra egenskaper hos provet. Att låta personer besvara provuppgifter innan provet är färdigutvecklat är ett sätt att säkerställa att ett prov mäter rättvist och att alla uppgifter fungerar som det är tänkt. Studenterna deltar helt anonymt och resultaten kommer endast att användas för statistisk bearbetning.

Provet består av tre delprov, och studenterna får mer information varje del innan respektive prov. Den första delen testar förmågan att använda gymnasiekunskaper, den andra delen testar förmågan att kortfattat sammanfatta ett budskap och förmedla det och den tredje delen testar samspelsförmågan med andra.

– Avsikten är att försöka mäta personliga egenskaper hos de sökande som inte kommer fram i betyg och högskoleprov, men som ändå är viktiga för studieresultaten och den framtida yrkesutövningen, säger Per Lindström, ordf. i Antagningsrådet vid Umeå universitet.

Provet görs i datasalar på Mit-huset och Vårdvetarhuset (skyltat Vårdprov), Umeå universitet måndag – onsdag kl. 13–17 denna vecka.

För mer information, kontakta: Professor Per Lindström, inst. för integrativ medicinsk biologi, histologi med cellbiologi, på telefon 090-786 51 10, mobiltelefon 070-686 01 04 eller e-post per.lindstrom@histocel.umu.se.

Redaktör: Bertil Born