"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-02-03

Kunskapsnoden en plats för oväntade och innovativa möten

NYHET Ett samtal över en tallrik med rensteksrullader, rökt sik och lite Västerbottenost, ledde till ett samarbetsprojekt mellan en forskargrupp vid Umeå universitet och ABB. Kunskapsnoden bjuder på föreläsningar och en dignande Västerbottenbuffé, men russinet i kakan är utbytet av idéer, kunskaper och personliga möten.

Jonny Holmström, professor i informationsteknik, berättar om när han för några år sedan var med på Kunskapsnoden och över middagsbordet inledde ett samtal som resulterade i ett samarbetsprojekt med ABB.

– Det utvecklades till en projektsamverkan kring ABB:s industriella styrsystem. Vi har studerat hur ABBs plattform användes i praktiken i gruvnäringen och pappersindustrin. Det har lett till en mängd publiceringar men även rapporter både till ABB och deras användare. I dagsläget jobbar vi tillsammans med ABB på en ansökan för ett nytt stort projekt kring hur nästa generations plattformar bör se ut, berättar han.

Kreativt ledarskap krävs

I år var Jonny en av universitets föreläsare på Kunskapsnoden som hålls under Västerbottensveckorna på Grand Hôtel. Årets nod hade temat ”Moderna innovationer och nya näringar”. Och Jonny Holmström föreläste under rubriken: ”Att lösa innovationsdilemmat: Varför innovationsprocesser i kreativa näringar kräver kreativt ledarskap”

– Jag har tidigare jobbat mycket mot industrin men nu blir det allt mer mot kreativa näringar. Jag tycker inte att man ska stirra sig blind på vad en enskild forskare gör utan det är den kollektiva kraften som är spännande. Att hitta en ny näring som blir en tillväxtmotor är något vi måste lösa tillsammans.

I sin presentation pekade Jonny Holmström ut fem nycklar för ett kreativt ledarskap för kreativa näringar.

•Bygg kompetens att erbjuda det som marknaden efterfrågar •Bygg kompetens att ifrågasätta ”kassakorna” •Bygg regionala kluster •Addera globala länkar till regionala kluster •Bygg superkluster

– Ett bra exempel på att ifrågasätta kassakorna är Skellefteåbyrån inom digital media, North Kingdom. De var kungar på flash-tekniken men de visste att utvecklingen skulle gå vidare, de slog sig inte till ro med att vara bäst, utan ifrågasatte sin kassako och var beredda på att gå vidare, konstaterar Holmström.

Panelsamtal med Sverker Olofsson

North Kingdoms vd, David Eriksson, var för övrigt en annan av talarna under Kunskapsnodens seminarium. De övriga var: kritikern, programledaren och författaren
Johanna Koljonen som startade twitterkampanjen #prata om det samt Linda Lundmark, docent vid institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet, som talade om nya resurser och nya näringar för regional utveckling. Samtliga talare deltog också i ett panelsamtal om moderna innovationer och nya näringar som handlade om allt från tillväxt till frågan om vi måste definiera om begreppet intelligens nu när datorer kan programmeras så att de får mänskligt tänkande. Samtalet leddes av Sverker Olofsson, programledare och hedersdoktor vid Umeå universitet.

Gränslös kunskap

Umeå universitets rektor Lena Gustafsson avslutade noden med att lyfta fram utbildningens betydelse när man pratar om innovationsutveckling. – Man pratar mycket om forskning men väldigt lite om utbildning. Kunskap är ju själva grunden för att vi har idérika människor och därför är utbildningen hela vägen från förskola till högskola oerhört viktig. Hon lyfte också frågan om vikten av att ha en långsiktig syn på forskningen. – Högskolesystemet blir alltmer kortsiktigt upplagt, men långsiktighet är absolut nödvändig för att våra forskare ska våga ta risker och kunna misslyckas för att bidra till påtagliga kunskapskliv.

Rektor underströk avslutningsvis vikten av samverkan med andra parter.
– Vi tror på att arbeta över alla möjliga gränser för att möta framtidens utmaningar. Det är då oerhört viktigt att visa respekt och förståelse för varandras mål och situation, något som vi nog ofta tar för lättsamt på. Ett exempel på en miljö som rymmer möten mellan olika verksamheter och parter är Konstnärligt Campus. Där möts konst och vetenskap, det regional och det internationella, forskare, studenter och många samarbetspartners. Umeå universitet kommer att fortsätta att främja samverkan till gagn för ökad kvalitet i utbildning och forskning till förmån för samhällsutvecklingen.

Sigbrit Franke, Carl Kempe och Maj Charlotte Wallin i samtal.

Michel Wlodarczyk, Krister Olsson och Gunnar Emanuelsson, Nordea.

Eivor Wikström, Per och Eivor Wikströms stiftelse och Olle Lindstrand, Handelsbanken

De omkring 120 gästerna bjöds på en Västerbottensbuffé med ett 40-tal rätter efter seminariet.

Tommy Messinger, vice vd, Handelsbanken var en av de inbjudna gästerna.

Margareta Jansson, Polarrenen, en annan.

Krister Olsson, Balticgruppen, och Ella Nilsson som i över 20 år ansvarat för vilka recept som ska användas och vilka rätter som ska dukas upp på buffébordet.

Alla foton är tagna av fotograf Mikael Gustavsen.

Redaktör: Carina Dahlberg