"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-17

Kunskapsutbyte och mingel när KBC firade 15 år

NYHET Förra veckans tvärvetenskapliga KBC-dagar blev en succé och deltagarrekord! Konferensen besöktes av mer än 350 deltagare från tio olika institutioner vid Umeå universitet och SLU i Umeå.

Text: Anna Shevtsova och Ingrid Söderbergh

Stefan Björklund, professor på Institutionen för medicinsk kemi och biofysik och vetenskaplig koordinator på KBC, tror att KBC-dagarna förmodligen var ett bra tillfälle, särskilt för yngre och nyanställda, att bekanta sig med forskare från andra institutioner än den egna och att informera sig om alla de infrastrukturer som finns tillgängliga i KBC-miljön.

– Äldre medarbetare uppskattade förhoppningsvis årets tema ”Big Data” och möjligheten att få träffa sina kollegor ”live” igen efter två år av coronarestriktioner då vi varit tvingade att arrangera KBC-dagarna i digitalt format, säger Stefan Björklund.

Big data ett gemensamt språk

Årets KBC-dagar ägde rum 8-9 november och många av föredragen i Carl Kempe hörsalen på KBC berörde olika aspekter av det centrala temat för konferensen som var "Big Data".

Att analysera, tolka och hantera extremt stora och komplexa vetenskapliga data öppnar kraftfulla möjligheter men skapar också utmaningar inom forskningen. Detta oavsett om man utvecklar verktyg för tidig upptäckt av farliga kemikalier i miljön, studerar biobanksprover och hälsodata för riskprognoser och tidig upptäckt av sjukdomar, analyserar data som samlats in under den arktiska expeditioner eller studerar klimatrelaterad migration av trädarter.

– Att behandla stora datamängder berör alltså de flesta forskningsområden i vårt tvärvetenskapliga centrum och föreläsningarna berörde därför forskare från en stor del av KBC-sfären, säger Stefan Björklund.

Behåll dynamiken i framtiden

Inom ramen för firandet av KBC:s 15-årsjubileum höll Stefan Björklund tillsammans med Selma Dahmane, representant för Umeå Postdoc Society, ett panelsamtal med flera av de personer som gjort viktiga bidrag till etableringen och utvecklingen av centret.

Paneldeltagarna gav en historisk översikt över hur det gick till när KBC startade och de reflekterade också kring visioner för att fortsätta stärka forskningssamarbetet vid KBC. Panelen verkade överens om vikten att hålla sig uppdaterad och dynamisk i framtiden, och därigenom undvika vetenskaplig stagnation.

Doktorander får pris

Firandet fortsatte med en galamiddag på kvällen den första konferensdagen. Under middagen ägde en prisutdelning rum där fyra unga forskare prisades i olika kategorier för bästa forskningspresentation. De två doktoranderna Palwasha Baryalai, Institutionen för molekylärbiologi, och Eduardo Rodriguez, Institutionen för fysiologisk botanik, delade på Agrisera Award – ett resebidrag sponsrat av företaget Agisera.

Deras presentationer fick högsta betyg från expertkommittén, som utvärderade presentationernas struktur, tydlighet och anpassning av budskapet till målgruppen och andra kriterier för effektiv vetenskapskommunikation.

Deltagarna i KBC-dagarna hade under dagen fått rösta fram "Bästa doktorandpresentation genom publikens val". En av vinnarna i denna kategori var Karsten Meier, doktorand på Institutionen för molekylärbiologi. Titeln på hans enastående pitch var "Utsöndra proteiner, rycka näringsämnen, blockera immunförsvaret – vardag för klamydiabakterien". Den andra pristagaren, Elena van Zalen på Institutionen för fysiologisk botanik, UPSC, vann publikens hjärta med sitt imponerande och professionella grafiska abstrakt: "Hur upplever granar och tallar stress?"

Presenterar forskning visuellt

Totalt elva doktorander ”hiss-pitchade” sina forskningsprojekt under två minuter och under pauser och en särskild postersession diskuterade de sina projekt med konferensdeltagarna med hjälp av grafiska abstrakt som var upphängda i KBC-fiket utanför hörsalarna.

Flera av doktoranderna hade innan KBC-dagarna gått en kurs i vetenskapskommunikation som erbjöds av KBC och organiserades av Gabrielle Beans Picon, forskningskommunikatör på Curiosum science centre och IceLab vid Umeå universitet.

– Fokus på årets kurs var på hur man förmedlar en sammanfattning av viktiga forskningsresultat i ett grafiskt format. Syftet med en visuell presentation ära att effektivt sprida huvudbudskapet på ett mer populärvetenskapligt sätt till en bred publik, säger Gabrielle Beans Picon.

Daria Chrobok, vetenskaplig illustratör och grundare av DC SciArt, var inbjuden som expert och gästlärare för kursen. DC SciArt sponsrade också priser för bästa hiss-pitch och visuellt abstrakt med böcker om vetenskapskommunikation.

Som ett extra inslag i KBC:s jubileumsfirande anordnades en fototävling med temat "KBC är...". Konferensdeltagarna fick rösta på sin favoritbild bland mer än tjugo imponerande konstnärliga bidrag. Vann gjorde Soyvik Sarkar, Kemiska institutionen, med fotot "Inverterad natur genom ett labbfönster på KBC".

Föreslå nästa års tema

Vilka nya utmaningar kommer nästa år att ge oss och vilka vetenskapliga teman skulle vara intressanta och relevanta att diskutera inom det tvärvetenskapliga KBC-forskarsamhället?

– Alla medarbetare som är anslutna till KBC är välkomna att föreslå ett tema för KBC-dagarna 2023. Vi i organisationskommittén kommer att överväga alla förslag!, säger Stefan Björklund.