"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-07

Kustbefolkningens resvanor studeras i forskning om Botniabanan

NYHET Resenärers förväntningar och levnadsvanor står i fokus när forskare från Umeå universitet studerar vilka möjligheter och hinder ett ökat kollektivtrafikanvändande kan medföra genom utbyggnaden av Botniabanan. Projektet har beviljats 3 miljoner kr i forskningsmedel från VINNOVA, Banverket och Vägverket och kommer att pågå under drygt två år.

 - Vi står inför en unik möjlighet att studera vad en helt ny 19 mil lång järnvägslinje får för effekter på regionalt resande och regional utveckling, säger Annika Nordlund projektledare.

I projektet studeras de förväntningar, krav, attityder, intentioner och beteenden som boende i kommuner längst den nordnorrländska kusten har i relation till Botniabanan. För att få ett hela-resan-perspektiv kommer också de krav och behov som finns på olika hållbara transportmedel i anslutning till järnvägsstationer att ingå. Den planerade studien kommer att genomföras som en enkätstudie före och efter trafikstarten på Botniabanan i Umeå och dess kranskommuner.

- Med kustnära tågtrafik finns ökade möjligheter för regionförstoring i form av pendling till arbete, utbildning och en utökad arbetsmarknad för den enskilde arbetstagaren eller företag. En ökad samverkan mellan universitet och näringsliv blir också möjlig. Den kunskap vi får ut av projektet kan förhoppningsvis användas av parter i regionen för att motivera till mer kollektivtrafikanvändning, säger Annika Nordlund.

Projektet kommer att genomföras av forskare från Transportforskningsenheten (TRUM) vid Umeå universitet, med sin ämneskompetens från Institutionen för psykologi och Institutionen för Kulturgeografi, samt medarbetare från Örnsköldsviks kommun.

För mer information kontakta:Annika Nordlund, Föreståndare vid Transportforskningsenheten, Lektor vid Institutionen för psykologi
E-post: annika.nordlund@psy.umu.se
Telefon: 090-786 7830

Redaktör: Eva Stoianov