"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-25

Kvalitetsarbetet vid Umeå universitet får godkänt med beröm

NYHET Högskoleverket, HSV, har granskat hur sex stora universitet arbetar med sitt interna kvalitetsarbete. Verket konstaterar att universiteten generellt håller bra kvalitet.

Göteborgs universitet och Linköpings universitet får det högre betyget, A, i  Högskoleverkets granskning. De fyra andra granskade universiteten Umeå universitet, Stockholms universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet får godkänt, betyget B.

Högskoleverket bedömer att Umeå universitet har goda förutsättningar att utveckla ett väl fungerande kvalitetssystem som genomsyrar verksamheten men de menar att det behövs längre tid för att implementeringen ska få genomslag i hela organisationen. Samtidigt är de imponerade av alla förändringsprocesser som pågår.

– Vårt kvalitetsarbete får inom flera områden beröm. Mycket av det utvecklingsarbetet som HSV tycker är bra pågår och är inte till alla delar sjösatt. Det är också en förklaring till att, som de påpekar, kvalitetssystemet ännu inte till alla delar genomsyrar verksamheten, säger Åsa Bergenheim prorektor för grund- och forskarutbildning och ansvarig för kvalitetsfrågor vid Umeå universitet.

Högskoleverkets övergripande intryck är att lärandemiljön vid Umeå universitet är god och att resurser och stöd till de studerande fungerar bra, framför allt till campusstuderande.

När det gäller det systematiska kvalitetsarbetet lyfter Högskoleverkets bedömare bland annat fram den nya ledningsorganisationen vid institutionerna, där prefektens roll stärkts, som en viktig kvalitetsförbättring samt den lärosätesgemensamma uppföljningen. De anser också samarbetet med Linköpings universitet inom området kan få positiva effekter. Två goda exempel inom organisationen som nämns är den samhällsvetenskapliga fakultetens arbete samt det arbete som bedrivs på forskarutbildningen vid epidemiologi och folkhälsovetenskap.
Universitetet får däremot kritik för att kvalitetssäkringen av distansutbildningen får så lite utrymme. HSV ifrågasätter också i ett annat avsnitt om distansstudenterna kan dra nytta av universitetets samlade lärande- och stödresurser på ett likvärdigt sätt jämfört med campusstudenterna.

– När det gäller distansutbildningarna måste vi förbättra vårt kvalitetsarbete, det är helt klart. Vi har redan inlett ett sådant arbete, säger Åsa Bergenheim.

Utöver att granska lärosätets övergripande modell för en systematisk kvalitetssäkring har HSV även granskat hur extern information, studentinflytande och personalens möjligheter till kompetensutveckling kvalitetssäkras.

Kontaktperson: Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning och ansvarig för kvalitetsfrågor vid Umeå universitet. Mobil: 070-258 88 29
E-post: aasa.bergenheim@adm.umu.se

Läs rapporten

Redaktör: Carina Dahlberg