"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-09

Kvalitetshöjning på fyra utbildningar

NYHET Universitetskanslersämbetet har nu fattat de första besluten om utbildningar som under förra årets utvärderingar fick omdömet bristande kvalitet. Fyra utbildningar vid Umeå universitet har haft ett år på sig att åtgärda brister. Alla fyra håller nu hög kvalitet.

Umeå universitets kandidatexamen i sociologi, kandidatexamen i journalistik, magisterexamen i kulturgeografi och masterexamen i psykologi fick i fjol omdömet bristande kvalitet av Universitetskanslersämbetet. Tack vare de kvalitetshöjande insatser som genomförts anser nu Universitetskanslersämbetet att utbildningarna håller hög kvalitet och de är därmed inte ifrågasatta längre.

Universitetskanslersämbetets uppgift är att utvärdera högskoleutbildningarna i Sverige. Utbildningar som inte uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning får omdömet bristande kvalitet. Om bristerna fortfarande kvarstår vid uppföljningen ett år senare förlorar universitetet eller högskolan sitt examenstillstånd. Under 2012 utvärderades kvaliteten på nästan 500 utbildningar, varav cirka 150 utbildningar fick omdömet bristande kvalitet.

Universitetskanslersämbetet offentliggjorde i dag beslut om 57 av de ifrågasatta utbildningarna. Samtliga har fått omdömet "hög kvalitet". I nio fall har lärosätena själva valt att lägga ner utbildningen innan uppföljningen. Detta har dock inte skett vid Umeå universitet.

Redaktör: Karin Wikman