"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-15

Kvalitetshöjning på två utbildningar

NYHET Universitetskanslersämbetet har nu fattat beslut om utbildningar som under förra årets utvärderingar fick omdömet bristande kvalitet. Två utbildningar vid Umeå universitet har haft ett år på sig att åtgärda brister. Båda utbildningarna håller nu hög kvalitet.

Umeå universitets magisterexamen i engelska och kandidatexamen i tyska fick vid den senaste utvärderingen av UKÄ omdömet bristande kvalité.

Tack vare de kvalitetshöjande insatser som genomförts anser Universitetskanslersämbetet att utbildningarna nu håller hög kvalitet och att utbildningarna därför inte är ifrågasatta längre.

Universitetskanslersämbetets uppgift är att utvärdera högskoleutbildningarna i Sverige. Utbildningar som inte uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning får omdömet bristande kvalitet. Om bristerna fortfarande kvarstår vid uppföljningen ett år senare förlorar universitetet eller högskolan sitt examenstillstånd.

När högskoleutbildningar i engelska utvärderades i slutet av 2012 fick 14 av 33 utbildningar omdömet bristande kvalitet. De bristande utbildningar som nu har följts upp av UKÄ har kommit till rätta med problemen och får omdömet hög kvalitet.

Enligt UKÄ:s hemsida var utvärderingen av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet den enda utbildningen inom det området som omfattats av uppföljning.

Redaktör: Per Melander