"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-04

Kvalitetsutveckling på lärarutbildningen

NYHET Den första oktober samlades ett femtiotal personer för en kick-off av samarbetsprojektet mellan Umeå universitet och Stockholms universitet. Målet med projektet är att utveckla kvaliteten på lärarutbildningarna.

– Vi ser fram emot att få en extern blick på våra utbildningar. Andra kan se styrkor och svagheter som vi själva inte ser, framhöll Maria Löfgren, rektor vid Lärarhögskolan, i sin inledning.

– I projektet tittar vi inte bara på resultatet, utan också på förutsättningar och processer. På det sättet tar vi ett bredare grepp, fortsatte hon.

Ett av tre delprojekt har redan kommit igång. Det handlar om självständiga arbeten (examensarbeten). Tre bedömare från varje lärosäte kommer - först självständigt och därefter tillsammans - att titta på sammanlagt tolv självständiga arbeten.

En av bedömarna är Carin Jonsson, lektor vid institutionen för språkstudier, Umeå universitet.

– Idén att granska examensarbeten utifrån kvalitetskriterier är en fråga som berör alla, såväl studenter som lärarutbildare. Jag ser projektet som en möjlighet att kunna dela värdefulla erfarenheter med ett annat lärosäte. Särskilt nu när vi befinner oss med ena benet i en ny lärarutbildning och det andra i det som varit, känns det angeläget att mötas kring ett område som vi alla vet har utvecklingspotential. Inom ramen för hela projektet kan vi förhoppningsvis via delprojektet om examensarbetet även mer övergripande hantera lärdomar som handlar om vilken lärarutbildning vi vill och kan erbjuda studenterna, säger Carin Jonsson.

De självständiga arbetena har anonymiserats och lottats ut inom ramen för projektet.

Med på kick-off:en var också projektets studentrepresentant Carl Bergström, lärarstudent från Örebro universitet.

– Jag tycker att det är bra att projektet inte fastnar i problembeskrivningar, utan har som målsättning att komma med konkreta förbättringsförslag. Det finns ett naturligt studentperspektiv i hela projektet.

– Universiteten rankas allt mer och jämförs med varandra. Då är det nödvändigt att vässa sig som lärosäte. Det är kul att kunna sticka ut och vara lite kaxig, som vi är med det här projektet. Jag hoppas också att vi kan vara en inspiration för andra lärosäten, säger Carl Bergström.

Läs om projektet i ett pressmeddelande

Redaktör: Eva Stoianov