"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-08

Kvällspasset - Konstnärligt campus och Umeås näringsliv

NYHET Samma dag som det avgörs vilken ort som blir Europas kulturhuvudstad 2014 hålls det första Kvällspasset. Passande nog är det Konstnärligt campus och möjliga framtida samarbetsformer med näringslivet och samhället som ska presenteras och diskuteras.

Närmare 100 personer från akademi och näringsliv samlas på tisdag i Designhögskolans aula klockan 16–18 för att tala om Konstnärligt campus utformning och vikten av samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle.

Medverkande:

Derny Häggström Oryx Simulations AB, Peter Sandström Design Västerbotten, Tapio Alakörkkö, prefekt Designhögskolan, Roland Spolander, rektor Konsthögskolan, Katrin Holmkvist-Sten, universitetslektor Arkitekthögskolan, Jan-Erik Lundström, museiechef Bildmuseet samt Patrik Svensson, föreståndare Humlab-X.
Kvällspasset är ett komplement till Tillväxtalliansens företagsfrukost som fungerar som en mötesplats för företagare, forskare, tjänstemän, politiker med fler. Läs mer

Tanken med kvällspasset, som alltid arrangeras närmsta tisdagen efter företagsfrukost, är att vara en mötesplats med fokus på att fördjupa relationen mellan forskning, näringsliv och samhälle.

Konstnärligt campus ska fungera som en smältdegel för utbildning, forskning och yrkesverksamhet inom arkitektur, design, konst och nya medier. Visionen är att skapa en kreativ miljö som ger eko över världen.

Kvällspasset är ett samarbete mellan Umeå universitets DARE-projekt (Development Arena for Research and Entrepreneurship) och Umeå kommun med stöd av EU:s regionala fond Mål 2.
Arrangemanget avslutas med en after work-buffé fram till cirka 19.00. Fullständigt program

Kontaktperson:

Mats Falck, enheten för näringsliv och samhälle, Umeå universitet Tel: 070-214 40 40
E-post: mats.falck@adm.umu.se
www.dareprojektet.se

Redaktör: Carina Dahlberg