"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-02-14

Kvalsterallergeners roll vid allergisk astma

NYHET Fler typer av kvalsterallergener än man hittills trott kan framkalla inflammationer och förvärra besvären vid allergisk astma, skriver Camilla Österlund i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 23 februari.

Lungornas ytskikt, epitelet, är en viktig passiv barriär mot ämnen som vi inandas, men det kan också delta aktivt i inflammatoriska reaktioner efter exponering. Då produceras och utsöndras ämnen som i sin tur kan öka mängden och aktiviteten av inflammatoriska celler i lungan. Det är tidigare känt att allergiframkallande proteiner från dammkvalster kan aktivera epitelcellerna, men det har antagits att allergenerna måste kunna klyva vissa receptorproteiner på epitelytan för att göra detta. Avhandlingen visar emellertid att också så kallade icke-proteolytiska kvalsterallergener kan väcka ett inflammatoriskt svar i epitelcellerna och på så sätt förvärra luftvägsbesvären vid allergisk astma.

De allergener som har studerats är så kallade grupp 2-kvalsterallergener från olika arter av kvalster. Bland det 20-tal grupper av kvalsterallergener som har identifierats anses grupp 2 och grupp 1 vara de viktigaste, eftersom mer än 80% av de kvalsterallergiska individerna är känsliga för allergener från dessa grupper.

Proteiner från dammkvalster tillhör de vanligaste luftburna inomhusallergenerna i stora delar av världen och exponering för dem är en betydande riskfaktor för allergiska sjukdomar. Man räknar globalt sett med att mellan 50 och 85 % av alla astmatiker är känsliga för olika kvalsterallergener. Eftersom kvalster trivs bäst i varma och fuktiga miljöer är kvalsterallergi dock inte lika vanligt i de nordiska länderna.

Camilla Österlund är uppvuxen i Tammerfors, Finland och har studerat molekylärbiologi vid Umeå universitet, där hon är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Hon är anställd vid FOI i Umeå och kan nås på tel. 090-10 66 97
e-post camilla.osterlund@foi.se

Torsdagen den 23 februari försvarar Camilla Österlund, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Effekter av grupp 2-kvalsterallergener i lungepitelceller (Engelsk titel: Activation of lung epithelial cells by group 2 mite allergens).Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal E04, by. 6E, NUS.
Fakultetsopponent är docent Jan Wahlström, Karolinska institutet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-51619