"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-03-31

Kvantfysikens födelse förklaras på film

NYHET Kan vi verkligen beskriva vår värld med den underliga kvantteorin? I år är det fysikens år och den 6 april visar Umeå universitet en film om kvantfysikens födelse och den intellektuella kampen mellan Albert Einstein och Niels Bohr.

Filmen heter The Copenhagen Interpretation och är uppkallad efter Niels Bohrs tolkning av kvantteorin, Köpenhamnstolkningen. Professor Klaus Mølmer från Aarhus universitet kommer att presentera filmen och svarar även på frågor efter filmvisningen. Regissör är Lars Becker-Larsen och filmen baseras på unikt fotomaterial och intervjuer med några världsledande fysiker.

I filmen skildras motsättningarna mellan två av de största fysikerna i vetenskapens historia: Albert Einstein och Niels Bohr, och deras debatt om tolkningen av kvantteorin.

Kvantfysik är en gren av fysiken som från början var tänkt att beskriver de små partiklarna, men som också behövs för att förklara halvledare och laser, byggdelarna i en CD-spelare.

Albert Einstein var övertygad om att allting i naturen följer orsaksprincipen, att varje skeende i naturen kan föras tillbaka till en orsak. Han menade att verkligheten kunde erkännas som den var i sig själv. Men i atomteorin stötte forskarna på ett märkligt fenomen. Elektronerna uppförde sig nämligen på skilda sätt beroende på vilken försöksuppställning som användes. I en uppställning betedde de sig som partiklar, i en annan som vågrörelser, som svängningar.

Niels Bohr ansåg att det var frågan om två skilda principer som inte kunde förenas i samma undersökning. Var för sig fungerade principerna och tillsammans kunde de ge en fullständig beskrivning av fenomenet. Bohr menade vidare att vi aldrig kunde iaktta och beskriva naturen som den var i sig själv utan att dra in oss själva i beskrivningen.

”I naturens drama är vi både skådespelare och åskådare”, sade Bohr, därför var det heller inte möjligt att betrakta naturen helt objektivt. Einstein ifrågasatte kvantteorin och höll fast vid att orsaksprincipen kunde förklara skeenden ner till minsta detalj av naturen. ”Gud spelar inte tärning” var hans invändning till Bohrs teorier.

Motsättningarna mellan de bägge vetenskapsmännen orsakade en intensiv intellektuell kamp som fortfarande pågår bland dagens forskare. FN har utsett 2005 till Fysikens år, till minne av Albert Einsteins mest framstående arbeten. 

Plats: Stora hörsalen i KBC-huset, Umeå universitet
Tid: 6 april kl 19 
Arrangör:  Institutionen för fysik

För ytterligare information, kontakta:

Joachim Wabnig, institutionen för fysikTelefon: 090-786 50 44
E-post: joachim.wabnig@tp.umu.se

Redaktör: Karin Wikman