"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-06-07

Kvinnligt könshormon en prognosmarkör vid livmoderhalscancer?

NYHET Hög nivå av det kvinnliga könshormonet progesteron kombinerat med låg nivå av östrogen innebär sämre prognos för fertila kvinnor med livmoderhalscancer. Det tyder resultaten i en ny avhandling från Umeå universitet på.

Livmoderhalscancer är en vanlig cancerform hos kvinnor. Globalt är den näst vanligast, och den tredje vanligaste orsaken till död i cancer. Sjukdomen drabbar även relativt unga kvinnor. För den som insjuknat i livmoderhalscancer är det viktigt att kunna få prognosen bedömd. Prognosen har betydelse för val av behandling, vilket påverkar överlevnad, behandlingsbiverkningar, fruktsamhet och hormonproduktion.

I en studie av 190 kvinnor som insjuknat i livmoderhalscancer 1984 till 1990 har Annika Lindström undersökt olika prognostiska faktorer i förhållande till 10-årsöverlevnad. Syftet med studien är att klarlägga eventuella samband mellan tumörmarkörer, kvinnliga könshormoner, rökning, DNA-innehåll, tumörtillväxt och prognosen vid skivepitelcancer i livmoderhalsen. Patienterna i studien är behandlade vid kliniken för gynekologisk onkologi vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Avhandlingen visar ett statistiskt säkerställt samband mellan låg kvot östrogen/progesteron i serum och kortare överlevnad hos fertila kvinnor som dött av livmoderhalscancer. Detta stöds av resultaten från mätningar av tumörmarkörer i cancervävnad. En kombination av tumörmarkörer i cancervävnad kan vara till hjälp i bedömning av prognosen. Annika Lindström har funnit att vissa markörer har samband med en gynnsam utveckling och andra med en ogynnsam cancerutveckling.

Hos en undergrupp av kvinnor i fertil ålder var tillväxten av tumörcellerna, mätt som andel celler i S-fas (DNA i syntesfas), högre när progesteronnivån var hög samt hos de som var rökare. Könshormoner och rökning visade samband med vissa tumörmarkörer.

Resultaten bör tolkas med försiktighet, då en hel del av dem är nya och behöver bekräftas av ytterligare studier. Resultaten kan bidra till bättre förståelse vid prognosbedömning av skivepitelcancer i livmoderhalsen.

Annika Lindström är doktorand vid Inst. för strålningsvetenskaper, onkologi. Hon nås påtelefon 070-535 01 07
e-post ventrum@telia.com

Lördag 12 juni försvarar Annika Lindström, Inst. för strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Prognostic factors for squamos cell cervical cancer. Tumor markers, hormones, smoking and S-phase fraction”.
Disputationen äger rum klockan 9.00 i sal 244 (Lionssalen), by 7, NUS. Fakultetsopponent är docent Sonia Andersson, Karolinska institutet, Huddinge.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-33939

Redaktör: Bertil Born