"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-05-23

Kvinnohistoriskt museum och UCGS i pilotprojekt för stärkt samverkan

NYHET Sedan november 2016 har Kvinnohistoriskt museum, Umeå Kommun och Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet fört en dialog om hur ett erfarenhets- och kunskapsutbyte kan utvecklas och fördjupas mellan de två verksamheterna. Nu är arbetet med att gemensamt skriva fram och förankra dokumentet ”Samverkan – förutsättningar, ramar och aktiviteter” klart!

Parallellt med framskrivandet av pilotprojektet, som löper till 2020, har Kvinnohistoriskt museum och Umeå centrum för genusstudier (UCGS) redan genomfört flera evenemang. Ett exempel är Genusjubel, där den långa traditionen av genusforskning vid Umeå universitet firats på Kvinnohistoriskt museum med tre evenemang: En föreläsningskväll med doktorander från Genusforskarskolan, en kvinnohistorisk konferensdag till minne av Elsa Laula Renberg och nu senast evenemanget Genus i centrum.

Redan den 11 oktober planeras en repris av Doktorandföreläsningar på Kvinnohistoriskt museum och det finns en ambition att göra det till ett årligt återkommande samarrangemang.

De genomförda evenemangen har visat att det finns ett sug bland Umeås invånare att ta del av både genusvetenskaplig forskning och att delta i en offentlig diskussion om makt och kön. 
-  I museets utställningar, program- och skolverksamhet kan många ta del av forskningsresultat och kunskaper kring kvinno- och genushistoria. Genom nära samverkan mellan museet och forskare kommer besökare och medborgare få ännu bättre tillgång till ny forskning. Det är också en stor glädje att på detta sätt bidra till genomförandet av det strategiska partnerskap som redan är överenskommet mellan Umeå kommun och Umeå universitet, säger Maria Perstedt, museichef på Kvinnohistoriskt museum.

Tanken är också, att inom ramen för pilotprojektet, fördjupa utbytet mellan verksamheterna ytterligare. Exempel på aktiviteter som föreslås är: dialogseminarier för medarbetare vid respektive verksamhet och nya sätt att använda den forskningsmässiga spetskompetens som finns vid UCGS i relation till Kvinnohistoriskt museums utställningsverksamhet.
-  Jag tycker att det är fantastiskt roligt och viktigt att det här pilotprojektet bidrar till att skapa en struktur för samverkan mellan UCGS och Kvinnohistoriskt museum. Vår samverkan med Kvinnohistoriskt museum skapar dessutom utmärkta möjligheter för genusforskare vid Umeå universitet att sprida sina kunskaper såväl i samhällsdebatten som till invånare i Umeå kommun, avslutar Britt-Inger Keisu som är föreståndare vid UCGS.

Vid frågor kontakta Maria Hedberg (maria.hedberg@umea.se), kommunikatör Kvinnohistoriskt museum eller Bodil Formark (bodil.formark@umu.se), samverkansansvarig UCGS
Om Kvinnohistoriskt museum: www.kvinnohistoriskt.se
Om Umeå centrum för genusstudier: www.ucgs.umu.se