"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-25

Kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid

NYHET Trettiotalets modernisering av de svenska hemmen gjorde att hushållssysslorna tog mindre tid än tidigare. Men hur skulle den frigjorda tiden användas? I en ny avhandling från Umeå universitet betyder fri tid inte bara arbetsfri tid, utan tid för fritt tänkande.

Under trettiotalet moderniserades de svenska hemmen som ett resultat av en omfattande reformverksamhet på det sociala området. Med moderniseringen frigjordes tid från hushållssysslorna och frågan om hur den tiden skulle användas blev aktuell. Som en politisk och underliggande fråga följer den Eva Ekstrands undersökning av en kvinnopolitisk arena – tidskriften Morgonbris. I avhandlingen betyder fri tid inte bara arbetsfri tid, utan också tid för fritt tänkande.

– Frågan om hur kvinnorna skulle använda den fria tiden utanför hushållets sysslor är ett exempel på svårigheten att politisera kvinnofrågor, säger Eva Ekstrand.

I begreppet fri tid ryms även rätten att dra sig tillbaka från världen, något som kvinnornas önskningar om semester från hushålls- och familjeplikterna uttryckte. Den legendariska redaktören och tidningsmakerskan Kaj Andersson gjorde trettiotalets Morgonbris till en framgångshistoria. Hon förändrade tidningens radikalt, både vad gäller utseende och innehåll. Konstnärer och kända skribenter lockades till redaktionen som gjorde sig känd för sina nya idéer.

Med förändringen kom annonsörerna och Morgonbris ekonomi fick ett kraftigt uppsving. Kaj Andersson ville både stärka Morgonbris ekonomi och vidga läsekretsen, och trodde sig om att kunna balansera mellan en socialistisk ståndpunkt och annonsörernas kommersiella intressen. I en kampanj tog Kaj Andersson fasta på husmödrarnas önskemål om att få vila från det betungande hushållsarbetet. En enkät i Morgonbris hade visat att behovet var stort.

Ute i de lokala kvinnoklubbarna samlades pengar in för att köpa sommarstugor som gjordes om till semesterhem för husmödrar.
– Under hela trettiotalet publicerades bilder och små reportage om de många semesterhemmen som öppnades runt om i landet, berättar Eva Ekstrand. Morgonbris speglade kvinnornas initiativ och gav en bekräftelse på handlingskraft och initiativförmåga.

Fredagen den 1 juni försvarar Eva Ekstrand, institutionen för kultur och medier, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln "Kaj Anderssons Morgonbris. Kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid". Disputationen äger rum kl 13.15 i hörsal E, humanisthuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är fil. dr. i journalistik, Kristina Lundgren, Centrum för genusstudier, Stockholms universitet, och Stiftelsen Institutet för mediestudier.

Läs hela eller delar av avhandlingen på adress: www.diva-portal.org/umu/abstract.xsql?dbid=1145

Eva Ekstrand är bosatt i Gävle och även verksam vid Högskolan i Gävle.

För mer information eller intervju går det bra att kontakta henne på tel 026-64 85 88 eller e-post eva.ekstrand@hig.se

Redaktör: Helena Vejbrink