"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-12-07

Kvinnorepresentation – ett resultat av politisk vilja

NYHET Kvinnors politiska representation påverkas av om politiska partier och kvinnoorganisationer vidtar åtgärder för att öka andelen kvinnor i politiken. Därför får kvinnorepresentationen främst ses som resultatet av politisk vilja.

Jessika Wide har i sin avhandling analyserat kvinnorepresentationen, d.v.s. andelen kvinnliga ledamöter, i både nationella parlament i hela världen och i kommunfullmäktige i svenska kommuner.

I snitt är 42 procent av fullmäktigeledamöterna i de svenska kommunerna kvinnor. Men könsfördelningen i kommunfullmäktige varierar kraftigt. I vissa kommuner är bara var fjärde ledamot kvinna och i andra kommuner är över hälften av ledamöterna kvinnor. Längre bak i tiden var kvinnorepresentationen klart högre i större orter och städer än i mindre jordbruks- och industrikommuner. Skillnaderna finns delvis kvar.

– Färre kvinnor finns representerade om samhället är mer traditionellt, säger Jessika Wide. Men idag finns det också en tendens att det i allt högre grad är partifärgen i kommunerna som har en påverkan. Många gånger är kvinnorepresentationen lite högre i kommuner med en vänstermajoritet och lägre i kommuner med en borgerlig majoritet.

– Det beror bland annat på att vänsterpartier ofta är mer positiva till olika former av könskvotering och andra sätt att öka kvinnorepresentationen, menar Jessika Wide.

När andelen kvinnor i nationella parlament studerades blev det ett liknande resultat. Kvinnorepresentationen är ofta högre i ekonomiskt utvecklade länder där skillnaderna mellan kvinnors och mäns livsvillkor är mindre. Men dessutom är det viktigt hur de politiska institutionerna är utformade.

Kvinnorepresentationen påverkas av om politiker, partier och kvinnoorganisationer jobbar för en jämnare könsfördelning inom politiken. Exempel på detta är att förändra valsystemet, införa nya nomineringskriterier inom partierna eller tillämpa någon form av könskvotering. Idag är kvinnorepresentationen i världen i snitt 17 procent. Allra högst är den i Rwanda, 49 procent, och i Sverige, 47 procent.

– Samtidigt är det så att det inte finns någon kvinna alls i parlamentet i ett tiotal av världens länder, säger Jessika Wide. Fredagen den 8 december 2006 försvarar Jessika Wide, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Kvinnors politiska representation i ett jämförande perspektiv – nationell och lokal nivå”.

isputationen äger rum kl. 13.15 i Hörsal C, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är docent Christina Bergqvist, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

För mer information, kontakta: Jessika Wide, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, tel: 090-786 95 42, e-post: jessika.wide@pol.umu.se Avhandlingen kan beställas från: Christina Boström, tel: 090-786 61 82, fax: 090-786 66 81, e-post: christina.bostrom@pol.umu.se

Redaktör: Karin Hertz