"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-06

KVUL-projektet håller på att gå i mål

NYHET Den universitetsgemensamma delen av kurs- och programutvärderingarna och ”studentnöjdhets- barometern” är i princip klara. Frågorna testas nu på en grupp studenter och om allt går enligt planerna kan delar av systemet tasi bruk i november.

Projektet Kvalitetsutveckling av utbildningar vid Umeå universitet, KVUL, är ett av de projekt som ingår i Handlingsplan 2007–2009 som universitetsstyrelsen fastställde i juni 2006.
– Projektet innebär att Umeå universitet tar ett gemensamt och samlat grepp på universitetets utbildningar vilket är oerhört viktigt av flera skäl, säger prorektor Åsa Bergenheim, som också är projektets uppdragsgivare.

KVUL-projektet består av flera delprojekt. Ett av dem är kurs- och programutvärdering. För att få en så bra uppföljning som möjligt och kunna fånga upp bra och dåliga exempel ska utvärderingar innehålla tre nivåer: en gemensam, en fakultetsspecifik och en på kurs- och programnivå.

Ger vägledning

Den universitetsgemensamma delen kommer att bestå av tre frågor som handlar om hur studenterna upplever att de har bemötts, vilken kvalitet de tycker att kursen har hållit och hur stor arbetsinsats de själva har lagt ner.
– Svaren på frågorna innebär inte att vi kommer att kunna dra några långtgående slutsatser, men de är viktiga för att de kan ge oss indikationer och varningssignaler om något inte är bra. På samma sätt kan vi hitta goda exempel som kan spridas vidare, menar Åsa Bergenheim.

Resultaten kommer att lagras i ett centralt system och ska kunna plockas ut på institutions-, program- och fakultetsnivå. Hon påpekar att detta också är något som både studentkårerna och universitetsstyrelsen efterlyst.
– Vi måste helt enkelt kunna följa upp kvaliteten på alla nivåer. Systemet ska underlätta sammanställning och uppföljning på och för alla nivåer.

Alla studenter får tycka till

Även den nya universitetsgemensamma ”studentnöjdhets-barometern” är på väg att färdigställas.
– Den testas just nu av en grupp studenter för att vi ska vara säkra på att frågorna fungerar som det är tänkt. Den bygger på tidigare undersökningar, men skillnaden är att denna kommer att gå ut till universitetets samtliga studenter och på så vis ge en mycket tydligare bild, säger Åsa Bergenheim.

"Studentnöjdhets-barometern" ska genomföras vartannat år och behandlas av statistiska institutionen.

Delprojekten – individuell studieplan för utbildning på forskarnivå, hanteringsordning i samband med HSV:s utbildningsutvärderingar och fortlöpande kvalitetsarbete innan vi startar ett program samt efter utbildning – är alla avslutade.
– Vi jobbar fortfarande med delprojektet fortlöpande kvalitetsarbete under utbildningen. Ett antal förslag till delar i ett kontinuerligt kvalitetsarbete samt förslag på en synligare och fördjupad återrapportering på alla nivåer har bland annat lagts fram, berättar Åsa Bergeneim.

Redaktör: Carina Dahlberg