"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-04-20

Låg dödlighet bland svårt skallskadade i Umeå

NYHET Barn och vuxna som vårdas på intensivvården vid Norrlands universitetssjukhus överlever en svår skallskada mycket väl i jämförelse med internationella rapporter, skriver Marie Rodling Wahlström i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 24 april.

Dödligheten hos barn i de studier som redovisas i avhandlingen är 7 % medan internationella studier på motsvarande patienter visar en dödlighet mellan 20 och 33 %. Vuxna med svår skallskada som vårdas på intensivvårdsavdelningen i Umeå har en dödlighet under 15 % jämfört med mer än 30 % i internationella studier.

Studierna i avhandlingen gäller de speciella behandlingsstrategier som tillämpas i intensivvården vid svår traumatisk skallskada, t.ex. vid trafikolyckor. Behandlingen bygger på ett ”intrakraniellt tryckstyrt protokoll”, dvs. en behandlingsmodell där man med hjälp av en kombination av läkemedels- och vätskebehandling samt neurokirurgi kontrollerar det tryck som byggs upp i hjärnan efter en skallskada.

Vid svåra skallskador reagerar kroppen med en inflammation som i vissa fall kan förvärra tillståndet för den svårt skadade patienten, men genom behandling med ett kroppseget ämne, prostacyklin, kan det inflammatoriska svaret dämpas och därmed förbättras patientens tillstånd. Ingen av de patienterna som vårdats i Umeå för svåra skallskador har utvecklat njursvikt eller skador på andra organ i anslutning till den här behandlingen. Endast lungorna har drabbats med försvagning under vårdtiden. Det har dock visat sig ha samma frekvens som i internationella studier och är vanligen ett helt övergående problem.

Marie Rodling Wahlström är sedan den 1 april i år medicinsk chef för Akutsjukvården i Västerbottens läns landsting och har varit överläkare vid anestesti- och intensivvårdsavdelningen, NUS, i 16 år. Hon är doktorand vid Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, anestesiologi och intensivvård, och kan nås på mobil 070-214 75 10, e-post marie.rodling@anestesi.umu.se

Fredagen den 24 april försvarar Marie Rodling Wahlström, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, anestesiologi och intensivvård, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Severe Cerebral Emergency - Aspects of Treatment and Outcome in the Intense Care Patient. Svensk titel: Behandlingsresultat för svårt hjärnskadade patienter Fakultetsopponent är prof. Sven-Erik Gisvold, Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet, Trondheim.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-21065