Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 21 feb, 2017

Lågkonjunkturens negativa hälsoeffekter ojämnt fördelade över grupper i Spanien

NYHET En studie gjord i spanska Andalusien efter den ekonomiska krisen 2007-2008 visar att ojämlikheter i dödlighet bland män ökade. Män med låg utbildningsnivå hade högre dödlighet jämfört med män med högskoleutbildning. Dessutom registrerades 5 000 fler självmordsförsök än normalt bland mellanålders män och kvinnor under perioden 2008-2012. Hög arbetslöshet och ett ansträngt ekonomiskt läge spelade en viktig roll i utvecklingen, enligt en avhandling vid Umeå universitet.

– Förvånande nog såg vi att personer med lägre utbildningsnivåer oftare led av psykisk ohälsa under den ekonomiska krisen jämfört med andra grupper, men att det också var oberoende om de hade anställning eller var arbetslösa, säger Juan Antonio Córdoba Doña, som är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och Enheten för epidemiologi och global hälsa.
– Enligt studien var socialt stöd starkt associerat med en bättre psykisk hälsa både före och under Andalusiens ekonomiska kris.

Forskningsresultaten illustrerar komplexiteten i hur den ekonomiska krisen påverkat hälsoojämlikheter i en region med väldigt hög arbetslöshet. Enligt Juan Antonio Córdoba Doña förstärktes de negativa effekterna av åtstramningsåtgärder – skattehöjningar samt budget- och personalnedskärningar – som Spanien och flera andra europeiska länder genomförde under den ekonomiska krisen. 

Trots de negativa effekterna på psykisk hälsa och, till en mindre grad, på fysisk hälsa så visade forskningen inte att det fanns växande ojämlikheter i vårdanvändning i Andalusien under den ekonomiska krisen.

– I den här kontexten verkar ett universellt sjukvårdssystem agera som en buffert mot den ekonomiska krisens och åtstramningsåtgärdernas skadliga effekter, säger Juan Antonio Córdoba Doña.

Den ekonomiska krisen 2007/2008 resulterade i uppskattningsvis 2000 fler självmordsförsök bland män och 3000 fler självmordsförsök bland kvinnor i Andalusien under femårsperioden 2008-2012. Grå och orange markering visar ökningen i antal självmordsförsök över förväntad trend (representerad av nedre linje). Bild: Juan Antonio Córdoba Doña.

Juan Antonio Córdoba Doña är en läkare och folkhälsoforskare som arbetat i både Andalusien och Ecuador under de senaste tjugo åren. Han arbetar för närvarande på Andalusiens hälsodepartement i Cádiz-provinsen. Hans forskningsfokus ligger på hälsoojämlikheter och sociala faktorer för hälsa.

Länk till avhandlingen

För mer information, vänligen kontakta:

Juan Antonio Córdoba Doña, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicinTelefon: +34 690 37 6683
E-post: jantonio.cordoba@juntadeandalucia.es

Om disputationen:

Fredagen den 24 februari försvarar Juan Antonio Córdoba Doña, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med titeln: Att motstå åtstramning: ekonomiska krisen och ojämlikheter i hälsa i Spanien. Engelsk titel: Withstanding austerity: economic crisis and health inequalities in Spain. Opponent: Stefan Fors, ARC (Aging Research Center), Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), Karolinska institutet. Huvudhandledare: Per Gustafsson.

Disputationen äger rum kl. 9.00 i Sal 135, Byggnad 9A, Allmänmedicin, Norrlands universitetssjukhus.

Porträttbild: Juan Antonio Córdoba Doña. Foto: Lena Mustonen

Redaktör: Daniel Harju