"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-03-20

Låglönejobb - en väg in på arbetsmarknaden?

NYHET Med forskningsmedel från Vetenskapsrådet kommer Anna Baranowska-Rataj, Sociologiska institutionen, tillsammans med Daniel Larsson (Sociologiska institutionen), Xavier de Luna (Handelshögskolan vid Umeå universitet) och Rikard Eriksson (Institutionen för geografi och ekonomisk historia) undersöka unga med låga löner på arbetsmarknaden.

Betydelsen av låglönejobb har varit en viktig del av den politiska debatten de senaste åren, där vissa menar att lägre löner kan ge arbetslösa jobb, och andra menat att låga löner slår mot den svenska modellen med kollektivavtal, och att låglönejobb kan smitta av sig till övriga arbetsmarknaden. I detta projekt kommer fokus att ligga på att identifiera vad det är som gör att vissa kan ta sig vidare från låglönejobb till mer etablerade positioner på arbetsmarknaden.
Två områden är i fokus. Det ena området rör vilken betydelse som organisatoriska kontexter (företagsnivå) har för individers förmåga att gå från lågt betalda arbeten till bättre betalda arbeten. Det andra området rör vilken betydelse som karaktären på lokala arbetsmarknader har för individers möjlighet att ta sig ur låglönejobb. Via dessa två områden kommer projektet att kunna bidra med kunskap om karaktären på låglönejobb och hur förutsättningar ser ut för att lämna denna form av anställning. Projektet kommer också att bidra med kunskap om betydelsen av lokala mekanismer såväl som organisationers betydelse, två i sammanhanget relevanta områden som inte studerats särskilt mycket i relation till mobilitet från låglönearbeten.