"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-12-12

Lågprioriterad arbetsmiljöbevakning dolde växande problem

NYHET Idag beskriver medierna den arbetsrelaterade ohälsan som ett av de största och mest resurskrävande samhällsproblemen i Sverige. Men så sent som i slutet av 1990-talet var arbetsmiljön ett lågt prioriterat bevakningsområde i dagstidningarna, det visar en aktuell avhandling från Umeå universitet.

Sju dagstidningar ingår i Eva J:son Lönns undersökning. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Västerbottens Kuriren, Västerbottens Folkblad, Borlänge Tidning och Hälsinge Kuriren publicerade i slutet av 90-talet i genomsnitt mindre än en artikel per dag och tidning om arbetsrelaterad ohälsa. - Därmed bidrog medierna knappast till att göra allmänheten, politiker och andra beslutsfattare uppmärksamma på de växande arbetsmiljöproblemen, konstaterar Eva J:son Lönn.

Avhandlingen visar att enstaka arbetsmiljöfrågor fick relativt stor uppmärksamhet. Med undantag från stress var det i första hand giftlarm, såsom miljöskandalen vid Hallandsåsen, allvarliga våldsbrott eller dödsolyckor i arbetslivet som fick mest utrymme, blev följetonger eller fick plats på tidningarnas förstasidor. Tidningarna fokuserade oproportionerligt på dramatiska och plötsliga skador i förhållande till hur vanliga de var i den officiella arbetsskadestatistiken medan några av de vanligaste arbetsrelaterade sjukdomarna, som t.ex. belastningsskador, knappt fick något utrymme alls.

All arbetsmiljörapportering var emellertid inte dramatisk och händelseinriktad, arbetsmiljöfrågorna kunde få en djupare eller annorlunda belysning, t.ex. när en specialreporter eller en kvinnlig reporter bevakade ämnet. Aftonbladet och Dagens Nyheter producerade flest egna arbetsmiljöartiklar, men hade också bäst ekonomiska och personella resurser. De tidningar med minst resurser, Hälsinge Kuriren och Borlänge, producerade också minst.

Det fanns, enligt Eva J:son Lönn, flera orsaker till varför tidningarna inte prioriterade bevakningen av arbetsmiljön. En av de viktigaste var att journalisterna saknade rutiner och i flera fall kunskaper för att bevaka dessa frågor. Det medförde i sin tur att arbetsmiljöfrågorna upplevdes som komplexa och tidskrävande att bevaka. Bevakningen av ämnet missgynnades dessutom av höga produktivitetskrav, av dagliga deadlines och av väldigt korta produktionstider.

Fredagen den 16 december försvarar Eva J:son Lönn, institutionen för kultur och medier, Umeå universitet och Belastningsskadecentrum, Högskolan i Gävle, sin avhandling med titeln Jobb(iga) nyheter. Om dagstidningars bevakning av arbetsmiljöfrågor.

Disputationen äger rum kl 10.00 i Stora föreläsningssalen, Arbetslivsinstitutet, Petrus Leastadius väg 12. Fakultetsopponent är Fil dr. Maria Elliott, Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköpings.

Ladda ner och läs hela eller delar av avhandlingen på adress: www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=641

För ytterligare information eller intervju, kontakta gärna Eva J:son Lönn, institutionen för kultur och medier, Umeå universitet Tel: 090-10 60 81 E-post: ejl@hig.se

Redaktör: Helena Vejbrink