"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-24

Läkar- och tandläkarstudenter provar på att forska

NYHET Tio studenter från läkar- och tandläkarutbildningarna kommer under sommaren att prova på att forska i olika forskargrupper vid Umeå universitet. Detta är premiären för forskaraspirantverksamheten vid medicinska fakulteten, som syftar till att öka rekryteringen av forskarstuderande från dessa utbildningar.

Bildtext nederst i pressmeddelandet.

Tio studenter har antagits i forskaraspirantverksamheten för 2011. De har nu haft sin första träff, och flera av studenterna har redan klart var de ska prova på att forska i sommar. Verksamheten är en satsning mot tandäkar- och läkarstuderande som har intresse av forskning och vill prova på att forska.

– Förutom att det ger en bred inblick i den medicinska forskningen vid Umeå universitet är förhoppningen att några av aspiranterna får upp ett sådant forskningsintresse att de börjar som doktorander i framtiden, säger Bengt Hallberg, professor vid Institutionen för molekylärbiologi och en av de som leder verksamheten.

Forskaraspiranterna kommer att vara en del i en forskargrupp under två sommarmånader på heltid under två till tre år. Medicinska fakulteten betalar stipendiekostnaden för aspiranten. Gruppen kommer att hållas samman även under terminstid. Träffarna kommer dels att handla om att studenterna berättar för varandra om sin praktiska sommarverksamhet, men även litteraturkurser, så kallade journal clubs och föreläsningar kommer att hållas. Ambitionen är att det också ska hinnas med några besök hos intressanta forskningsavdelningar och företag under årets gång.

Verksamheten i programmet ska inte vara ett hinder för studenternas ordinarie studier. Det kommer att antas tio nya aspiranter våren 2012 och våren 2013. Därefter kommer en utvärdering av verksamheten att göras.
– Förhoppningen är förstås att utvärderingen kommer att vara positiv så att fakulteten fortsätter satsningen för att få fler studenter vid tandläkar- och läkarprogrammen att bli involverade i universitetets medicinska forskning, säger Bengt Hallberg.

Mer information om forskaraspirantverksamheten

För mer information, kontakta gärna 
Bengt Hallberg på: telefon 090-785 25 23
e-post bengt.hallberg@molbiol.umu.se

Bildtext till bilden ovan: |
Forskaraspirantverksamheten för tandläkar- och läkarstudenter 2011 samlad. Övre raden från vänster: Joakim Bergman, Emily Palm, Sigrid Wennstedt, Helena Järemo, Staffan Bohm, Oskar Franklin, Angela Silva Zanbil, Per-Arne Oldenborg, Mikael Johansson. Sittande från vänster: Bengt Hallberg, Marcus Saarikoski, Peter Hällman, Kaveh Shahabi. Saknas på bilderna gör Elena Novikova. Foto: Bertil Born.


Redaktör: Bertil Born