"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-29

Läkarprogrammets pedagogiska pristagare 2008: Eva Carlsson

NYHET Eva Carlsson får Programkommittén för Läkarutbildningens pedagogiska pris för 2008 för sin utveckling av undervisningen i anatomi, bland annat med webb-baserade inslag. Prissumman är 60 000 kronor.

Programkommitténs för Läkarutbildningens (PKL:s) pedagogiska pris tilldelas den eller de som inom medicinska fakulteten gjort en väldokumenterad pedagogisk insats, visat väl omvittnad pedagogisk skicklighet och har ett genuint pedagogiskt intresse.

Motiveringen för årets pris lyder:

”Eva Carlsson har under lång tid utvecklat undervisningen i anatomi på Läkarprogrammet men också på ett berömvärt sätt engagerat sig i den kliniska undervisning. Det senare har bland annat resulterat i riktlinjer för den kliniska handledningen, publicerade både internt inom Umeå universitet och i Läkartidningen. Eva Carlsson har i enlighet med PKL:s riktlinjer bidragit till att anatomiämnet integrerats på ett meningsfullt sätt i Klinisk baskurs. På senare tid har hon på ett innovativt sätt utvecklat webb-baserad undervisning i anatomi, något som ligger helt i linje med PKL:s ambitioner för Läkarprogrammet. Denna pionjärgärning har inte bara varit viktig för att effektivisera och fördjupa anatomiinlärningen utan kan också vara en förebild för hela programmet, särskilt med tanke på den utökning och regionalisering som är förestående. För dessa utomordentliga och framsynta insatser tilldelas Eva Carlsson PKL:s pedagogiska pris 2008.”

Prisutdelare var Marie Bixo, ordförande i PKL och Ingegerd Jernberg, sekreterare i samma kommitté. Högupplösta bilder från förmiddagens prisutdelning finns att ladda ned från www.presskontakt.umu.se/pressbilder/aktuella.html

För mer information, kontakta:

Marie Bixo, ordf. i Programkommittén för Läkarprogrammet och universitetslektor vid Inst. för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi på e-post marie.bixo@obgyn.umu.se eller telefon 090-785 21 40.

Eva Carlsson, universitetslektor vid Inst. för integrativ medicinsk biologi, anatomi på e-post eva.carlsson@anatomy.umu.se eller telefon 090-786 53 99.

Redaktör: Bertil Born