"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-28

Läkarstudenterna från Umeå är bäst på AT-prov

NYHET Medicinstudenter från Umeå universitet presterar bäst resultat i landet på de så kallade AT-prov, som skrivs inför det att Socialstyrelsen utfärdar legitimation. Det visar resultat från en genomgång utförd vid Linköpings universitet.

Syftet med AT-provet är att fånga upp de tidigare studenternas kunskaper inför utfärdande av läkarlegitimation. Åren 1995–2008 presterade medicinstudenter utbildade i Linköping, en aning bättre på AT-proven än studenter från övriga svenska, nordiska och europeiska medicinska fakulteter. Perioden 2007–2012 har studenter från Umeå universitet övertagit ledningen och uppvisar den mest påtagliga förbättringen mellan de två tidsperioderna.

– Det här väldigt glädjande. Studentkullarna ifråga sammanfaller med införandet av casepedagogik och det verkar därmed ha varit en lyckad satsning som vi arbetar vidare med. Utbildningen är inte hela förklaringen, studenternas AT-placeringar i sig väldigt betydelsefulla, men den utgör självklart en viktig grund för resultatet, säger Christina Ljungberg, ordförande i programrådet för läkarprogrammet, Umeå universitet.

Elvar Theodorsson, professor vid institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet, har utfört genomgången av resultaten för totalt 6 394 AT-prov genomförda av studenter från olika utbildningsorter i och utanför Sverige åren 2007 till och med 2012.

Enligt resultaten presterade studenterna från Umeå universitet i genomsnitt rätt svar på 78,2 procent av frågorna i provet under perioden, vilket ska jämföras med 74,5 procent under perioden 1995–2008. När det gäller andelen underkända minskade andelen kraftigt, från 3,5 procent under perioden 1995–2008, till 1,4 procent 2007–2012.

När det gäller övriga svenska universitet kommer Linköping på en god andraplats när det gäller minst antal underkända, 1,6 procent under perioden 1995–2008. När det gäller genomsnittet rätta svar låg Uppsala på 78,1 procent, samt Linköping och Lund på 78 procent under mätperioden.

Enligt Elvar Theodorsson har samtliga svenska medicinska fakulteter förbättrat sina resultat när det gäller andelen rätta svar under senare år, men Umeå universitet toppar alltså statistiken.

– Det är ett remarkabelt förbättringsarbete som Umeå universitet har gjort, vilket visas i andelen rätta svar på AT-provet, men framför när det gäller den minskade andelen underkända prov. Jag vet att man har arbetat hårt med det pedagogiska arbetet på läkarprogrammet och det är roligt att nu få se resultatet av detta, säger Elvar Theodorsson.

Kontakt:
Christina Ljungberg, överläkare och universitetslektor vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, samt ordförande i programrådet för läkarprogrammet, Umeå universitet.Telefon: 090-785 29 82
E-post: christina.ljungberg@anatomy.umu.se

Elvar Theodorsson, professor vid institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet.Telefon: 013-28 67 20
E-post: elvar.theodorsson@liu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz