"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-14

Läkemedelskandidat mot diabetes testas på människor

NYHET Ett läkemedel som kan bli till bot mot diabetes och andra sjukdomar som orsakas av fetma, inaktivitet och åldrande börjar nu testas på människor. Bakom detta står avknoppningsföretaget Betagenon AB i samarbete med Baltic Bio.

– Det är oerhört intressant och förstås mycket glädjande att Thomas Edlunds forskarlag nu tar nästa stora steg inom företaget Betagenon, i samarbete med Baltic Bio. Om de lovande resultaten på möss också visar sig i människa är detta en oerhört stor medicinsk framgång som kommer att kunna påverka vardagen för många människor välden över, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Fetma sprider sig som en epidemi över världen och har orsakat en motsvarande ökning av typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, liksom vissa cancerformer som är kopplade till fetma. Även åldrande orsakar sjukdomar kopplade till fysisk inaktivitet. Träning och hälsosam kost reducerar fetma och kan lindra eller bota dessa sjukdomar. Dessutom förbättrar träning den generella hälsan hos äldre. Tyvärr är det svårt för många med fetma och hög ålder att regelbundet träna och äta hälsosamt.

Enzymet AMPK aktiveras i kroppen vid träning och reducerat kaloriintag, och ligger bakom många av de goda hälsoeffekterna.

– Läkemedelsföretag i hela världen deltar just nu i jakten på mirakelpillret som kan aktivera AMPK och vi verkar ligga längst fram i denna tävlan, säger Thomas Edlund, vice vd och koncernchef på Betagenon AB och professor i molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Ett ta ett sådant piller skulle motsvara träning och hälsosam kost. Förhoppningen är att det ska kunna bota typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och andra sjukdomar kopplade till fetma, ett stillasittande liv och åldrande.

Företagens AMPK-aktivator O304 har i djurstudier visa sig ha de flesta eller alla goda egenskaper man hoppades att en sådan substans skulle ha. O304 förbättrar uthålligheten hos både gamla och feta/diabetiska möss, botar typ 2-diabetes, reducerar fettlever, förbättrar hjärt-kärlfunktionen hos möss och bromsar även tillväxten av cancerceller.

– De säkerhetsstudier i djur som krävs för att vi ska få testa detta på människa har också avslutats med mycket gott resultat. Nu har vi fått tillstånd av myndigheter för att starta test i människa. Vi påbörjar arbetet under mars månad, berättar Thomas Edlund.

Om testerna i människa också faller ut positivt är marknaden för O304 enorm. Runt 300 miljoner människor lider idag av typ 2-diabetes, cirka en miljard människor har fettlever för vilket det saknas effektiv behandling och de hjärt-kärlsjukdomar som O304 är ämnat för drabbar idag över 200 miljoner individer med för närvarande begränsad eller ingen behandling.

– Givetvis är resultaten redan nu något som i allra högsta grad är oerhört positivt också för Umeå universitet. Ett forskarlag hos oss ser ut att ligga längst fram i jakten världen över på att hitta en substans som kan aktivera AMPK. Nu väntar vi med spänning på vad testerna på människa ger, avslutar rektor Lena Gustafsson.

Redaktör: Karin Wikman