"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-08-24

Läkemedelsstudien CHAMPION avbryts med omedelbar verkan

Läkemedelsstudien CHAMPION avbryts med omedelbar verkan

Den 20:e Augusti fick vi information från det amerikanska läkemedelsbolaget Alexion som är sponsor för den kliniska läkemedelsprövningen CHAMPION att studien avbryts. Avbrytandet av studien berör samtliga länder, sjukhus och deltagare. Alla deltagare kommer kallas för ett avslutande besök på sin studieklinik.

Detta svåra beslut tog läkemedelsbolaget efter att en oberoende kommitté analyserat och bedömt de föreliggande studieresultaten. Granskningskommitténs rekommendation var att studien skulle upphöra baserat på att man inte kunnat se förväntad effekt av prövningsläkemedlet ravulizumab som behandling mot ALS.

Vi i studieteamet tycker naturligtvis att detta är mycket tråkigt. Vi vill tacka deltagare och deras närstående och anhöriga för deras medverkan.

Mer information om detta finns att läsa på AstraZenecas hemsida.