"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-26

Lämna förslag på ny rektor vid Umeå universitet

NYHET Umeå universitets rektor Lena Gustafsson avslutar sin rektorsperiod om knappt ett år, och universitetsstyrelsen har därför påbörjat arbetet med att rekrytera en ny rektor. Studenter och medarbetare har möjlighet att nominera kandidater fram till den 15 augusti 2015.

Ny rektorUmeå universitets rektor Lena Gustafsson avslutar sin rektorsperiod under halvårsskiftet juni/juli 2016, och universitetsstyrelsen har därför – under ledning av styrelsens ordförande Lennart Evrell – inlett arbetet med att rekrytera en ny rektor.

Studenter och medarbetare vid Umeå universitet har nu möjlighet att lämna förslag, och både interna och externa kandidater kan nomineras. Föreslagna kandidater kan, men behöver inte, vara vidtalade.

Inskickade nomineringar kommer att behandlas av en rekryteringskomitté, som får ta ställning till om, och i så fall på vilket sätt, de vill gå vidare med namnförslaget.

Det är möjligt att lämna förslag anonymt.

Sista dag att nominera är den 15 augusti 2015.

Läs mer och nominera kandidat

Redaktör: Michael Nordvall