"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-13

Landets polisutbildning ska följa Umeå universitets modell

NYHET All polisutbildning i landet ska i framtiden bedrivas på samma sätt som vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet – som uppdragsutbildning vid ett universitet eller en högskola. Regeringen gav i dag Rikspolisstyrelsen i uppdrag att utveckla polisutbildningen enligt denna modell.

Dagens polisutbildning genomförs förutom vid Polishögskolan i Sörentorp, Solna, även vid två universitet: Linnéuniversitetet i Växjö och Umeå universitet. Med det nya beslutet kommer all grundutbildning skötas av lärosäten som har utbildning som profession och bedrivas i en miljö nära andra utbildningsprogram och vetenskapliga discipliner. Det innebär att grundutbildningen vid Polishögskolan i Sörentorp ersätts med en uppdragsutbildning vid en högskola i eller nära Stockholmsregionen.

– Vi arbetar redan efter den här modellen och har positiva erfarenheter. Samtidigt skulle vi gärna ha sett ett beslut som innebar att även polisutbildningen blev en akademisk utbildning i likhet med andra yrkesutbildningar såsom läkar- och lärarprogrammen, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning.

Lars-Erik Lauritz, föreståndare för polisutbildningen vid Umeå universitet, håller med om att modellen har fungerat bra.

– Men hade vi fått högskolestatus skulle vi ha haft möjlighet att bygga upp en forskningsmiljö inom området polisiärt arbete och kunnat integrera den med vår utbildning, säger Lars-Erik Lauritz.

Det finns ingenting som tyder på att polisutbildningen i Umeå skulle påverkas på något sätt av beslutet.

Polisutbildningen vid Umeå universitet påbörjades höstterminen 2000. Den första kullen utexaminerades i Umeå i juni 2002. Utbildningen omfattar två år och avslutas med polisexamen.
Mer om polisutbildningen

Redaktör: Karin Wikman