"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-02-09

Landshövdingen ny ledamot i universitetsstyrelsen

NYHET Västerbottens läns landshövding Chris Heister föreslås bli ny ledamot i Umeå universitets styrelse. Heister övertar den plats som Daniel Sachs, vd Proventus AB, efterlämnar när han på egen begäran lämnar styrelsen.

Den 30 april 2010 går förordnandetiden ut för ordförande samt de sju ledamöter som regeringen har utsett att ingå i styrelsen för Umeå universitet. Regeringen vill nu ha förslag på nya ledamöter inför nästa mandatperiod som sträcker sig från 1 maj 2010 till och med den 30 april 2013.

Samtliga regeringsutsedda styrelseledamöter förutom verkställande direktören i Proventus AB Daniel Sachs, har meddelat rektor att de står till universitetsstyrelsens förfogande även kommande mandatperiod.

– Det är oerhört positivt att styrelsens kontinuitet bevaras samtidigt som landshövdingen med sin kunskap om länet, sitt intresse för utbildningsfrågor och politiska erfarenhet kan tillföra styrelsen nya kvaliteter. Beslutet att utse Chris Heister har också tagits mycket väl emot av fakulteternas ledningar, studenterna, facken och externa samrådsgrupper, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

I övrigt föreslås den sittande styrelsen: - Direktör Birgitta Johansson-Hedberg, styrelseordförande - F.d. generaldirektör Kjell Asplund - Bokförläggare Eva Bonnier Professor - Sigbrit Franke - F.d. metallordförande Göran Johnsson - Verkställande direktör Peter Kopelman
- Professor Staffan Normark

Förutom dessa ingår rektor i styrelsen. Umeå universitet har även utsett tre lärarrepresentanter genom val. Studenterna har också tre representanter.

För mer information:

Presschef Carina CahlbergTel: 090-786 53 62Mobil: 070-621 33 68
E-post: carina.dahlberg@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg