"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-08-20

Långa arbetsdagar kan öka risken för slaganfall

NYHET Arbetstidens längd är en viktig riskfaktor för slaganfall och även i viss mån för kranskärlssjukdom. Det konstaterar Urban Janlert, professor vid Umeå universitet, i en kommentar i tidskriften Lancet.

Urban Janlert drar slutsatsen från en metaanalys som publiceras i samma nummer av tidskriften, om hur långa arbetsdagar påverkar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. I studien ingick upp till 603 838 män och kvinnor från olika platser i Europa, USA och Australien, och den omfattar en uppföljningstid på 5 miljoner personår.

– Sambandet mellan långa arbetsdagar och den ökade risken för slaganfall är väldigt tydligt och övertygande i denna studie. Riskökningen för kranskärlssjukdom är inte lika påtaglig, men den finns där och det är i sig ett viktigt fynd eftersom hjärtinfarkt fortfarande är relativt vanligt hos personer i arbetsför ålder. Studien visar väldigt tydliga resultat och utgör ett pionjärarbete eftersom den är så omfattande, säger Urban Janlert, senior professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

Studieförfattarna visar att de som arbetar mer än 55 timmar per vecka har 33 procent ökad risk att drabbas av stroke, jämfört med dem som jobbar 35–40 timmar per vecka. Studien visar också att det finns ett så kallat dos-responssamband mellan antalet arbetade timmar per vecka och risken att drabbas av ett slaganfall. När det gäller kranskärlssjukdom såg forskarna en 13 procent ökad risk bland dem som arbetade mest, jämfört med dem som arbetade 35–40 timmar per vecka.

Urban Janlert anser att resultaten visserligen är allvarliga, men också positiva i den meningen att arbetstidens längd, till skillnad från många andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, är möjlig att påverka.

– En del arbetsrelaterade riskfaktorer för slaganfall och kranskärlssjukdom är väldigt svåra att påverka, eftersom de är starkt kopplade till vilken typ av arbete som ska utföras. Arbetsdagens längd är dock något som kan påverkas genom politiska beslut eller genom beslut mellan arbetsmarknadens parter, vilket ger förutsättningar att minska risken för dessa sjukdomar, säger Urban Janlert.

Läs kommentaren

Läs studien

För mer information, kontakta gärna:

Urban JanlertTelefon: 090-785 71 90
E-post: urban.janlert@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz