"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-01-16

Långtidsbiverkningar efter prostatacancerbehandling kartläggs

NYHET Behandlingsalternativen för prostatacancer har olika biverkningar både på kort och långt sikt. Långtidsbiverkningar är generellt sett vanligare efter strålbehandling än efter operation, enligt en avhandling vid Umeå universitet.

Jon Fridriksson.
Foto: Árni Sæmundsson.

Båda behandlingarna kan leda till försämrade erektionsförmåga, men risken är större efter operation. Dessutom medför operation större risk för besvärande urinläckage medan strålbehandling leder till högre risk för ändtarmsbesvär och vattenkastningsbesvär.

– Resultaten är lika goda efter strålbehandling och operation, men biverkningarna är olika och risken för biverkningar kvarstod upp till tolv år, säger Jon Fridriksson, som är urolog vid Norrlands universitetssjukhus och doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap.

– Att olika metoder medför olika biverkningsrisker kan ha klinisk betydelse vid val av behandling eftersom varje enskild patient måste vara beredd att acceptera den risk för biverkningar som behandlingen innebär. Bättre kartläggning av biverkningarna kan således vara till stor nytta för både patienter och vårdgivare vid val av behandling

Genom att använda data från Nationella Prostatacancerregistret, Patientregistret och andra svenska kvalitetsregister har Jon Fridriksson i sin avhandling analyserat risken för långtidsbiverkningar efter strålbehandling och operation. De flesta biverkningarna inträffade inom tre år efter operation och risken för långtidsbiverkningar var totalt högre efter strålbehandling.

När det gäller biverkningsrisken efter operation var den jämförbar mellan öppen och robotassisterad operationsmetod. Risken för vattenkastningsbesvär var dock något högre efter öppen operation, medan risken för ett ärrbråck var högre efter robotassisterad operation. Resultaten visade också att återinläggningsfrekvensen inom 90 dagar efter operation var ungefär 10 procent och jämförbar mellan de två operationsmetoderna.

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen bland svenska män. Varje år diagnostiseras ungefär 10 000 män och 2 500 dör av prostatacancer. Om cancern är lokaliserad till prostatakörteln kan den ofta botas med operation eller strålbehandling.

Jon Fridriksson är uppvuxen på Island. Han tog sin läkarexamen vid Islands universitet i Reykjavik 2007. Han arbetar som specialist inom urologi på urologkliniken vid Norrlands universitetssjukhus.

Länk till avhandlingen

För mer information, vänligen kontakta:

Jon Fridriksson, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskapTelefon: 090-785 2569
E-post: jon.fridriksson@umu.se

Om disputationen:

Torsdagen den 19 januari försvarar Jon Fridriksson, Institutionen för kirurgi och perioperativa vetenskaper, sin avhandling med titeln: Komplikationer till kurativ behandling av prostatacancer. Engelsk titel: Adverse effects of treatment of prostate cancer. Fakultetsopponent: Professor Francesco Montorsi, Department of Urology, Vita salute San Raffaele University, Italien. Huvudhandledare: Professor Pär Stattin.

Disputationen äger rum kl. 9 i Hörsal E04, Farmakologihuset, Norrlands universitetssjukhus.

Redaktör: Daniel Harju