"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-01-30

Långtidsproblem vid Parkinsonbehandling

NYHET Långvarig behandling med L-dopa kan leda till förändringar i hjärnan hos patienter med Parkinsons sjukdom, skriver Nina Nevalainen i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 8 februari.

För att motverka de motoriska symtom som patienter drabbas av vid Parkinsons sjukdom ordineras i regel preparatet L-dopa (levodopa). Det omvandlas i kroppen till dopamin, den signalsubstans som dessa personer lider brist på.

L-dopabehandlingen är effektiv till en början, men efter ett antal år leder den ofta till störningar och bieffekter i form av ofrivilliga rörelser, så kallade dyskinesier. Den typen av biverkningar förekommer hos en betydande andel av patienterna, men det är inte klarlagt varför de uppstår. I avhandlingen studeras L-dopabehandlingens konsekvenser för olika signalsystem i hjärnan.

Resultaten visar att L-dopas omvandling till dopamin går förlorad efter långvarig behandling, vilket framgår av att de uppmätta dopaminnivåerna är lägre i den försöksgruppen som uttrycker dyskinesier. Också glutamatnivåerna förändras och påverkas inte av vare sig tillförsel av L-dopa eller stimulering av serotoninreceptorer, vilket är åtgärder som normalt sänker frisättningen av glutamat. En lovande metod för att motverka dyskinesierna är att tillföra fluoxetine, ett ämne som hämmar återupptaget av signalsubstansen serotonin. Sammantaget verkar de flesta viktiga signalöverföringssystemen i hjärnan bli förändrade vid dyskinesier, vilket kan förklara det breda spektrum av symtom som finns hos denna patientgrupp.

Nina Nevalainen är doktorand vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi, enheten för histologi med cellbiologi, Umeå universitet och kan nås påtel. 090-786 51 46mobil 070-498 51 47
e-post nina.nevalainen@histocel.umu.se

Fredagen den 8 februari försvarar Nina Nevalainen, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Dysfunktion i det nigrostriatala systemet: effekter av L-DOPA och GDNF (engelsk titel: Dysfunction in the nigrostriatal system: effects of L-DOPA and GDNF)Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal BiA 201, Biologihuset.
Fakultetsopponent är professor Nancy Zahniser,University of Colorado Denver, Aurora, USA.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-64149